Huur en franchise

30 april 2006

In het artikel ‘Samenloop huur en franchise na invoering nieuw huurrecht’ van mr. J.C. Toorman (TvHB 2004-3) is aan de orde gesteld dat bij samenloop van huur- en franchise sprake is van een gemengde overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:215 BW. Voorts is daarin geconcludeerd dat bij een dergelijke gemengde overeenkomst de dwingendrechtelijke huurbescherming ook onder het huidige huurrecht (zonder de absorptiebepaling van het oude artikel 7:1624 BW)1 doorgaans prevaleert.

Klik op onderstaande button om de gehele publicatie te lezen die mr. Egbert Schelhaas schreef voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.