Hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

07 oktober 2015

In de onlangs gepubliceerde Miljoenennota 2016 wordt bevestigd hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. Dit nadat het kabinet de Tweede Kamer op 6 juli jl. heeft geïnformeerd over haar plannen het pensioenstelsel te hervormen. Het kabinet heeft in de Miljoenennota de volgende vier doelen geformuleerd:  

  1. Alle werkenden moeten voldoende pensioen kunnen opbouwen. Naast de werknemers die verplicht voor hun pensioen sparen, moeten volgens het kabinet ook flexwerkers en zelfstandigen worden ondersteund bij de opbouw van een adequaat aanvullend pensioen.  
  2. Het afschaffen van de zogenoemde doorsneesystematiek. Onafhankelijk van geslacht, leeftijd en gezondheid wordt voor elke werknemer dezelfde pensioenpremie betaald waarvoor de werknemer dezelfde pensioenopbouw terugkrijgt. Op deze systematiek bestaat veel kritiek, omdat de premie van jonge werknemers langer kan worden belegd en daardoor meer in waarde kan groeien dan de premie die voor de oude werknemer wordt betaald. Ter vervanging van de doorsneepremie komt er een ”actuarieel correctere systematiek van pensioenopbouw”. Dit nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.  
  3. Het tot stand brengen van moderne pensioenovereenkomsten. Deze moderne pensioenovereenkomsten dienen de sterke punten van bestaande overeenkomsten, namelijk de uitkeringsovereenkomsten en de premieovereenkomen, met elkaar te combineren. In uitkeringsovereenkomsten, waartoe de middelloonregeling behoort, worden afspraken gemaakt over de hoogte van het toekomstige pensioen. In premieovereenkomsten, zoals de beschikbare premieregeling, worden afspraken vastgelegd over de hoogte van de premie. Een moderne pensioenovereenkomst zou volgens het kabinet gebaseerd moeten zijn op de opbouw van een persoonlijk pensioenvermogen met een zekere mate van risicodeling en een langere beleggingshorizon.  
  4. Er moeten meer keuzemogelijkheden komen, zodat de pensioenregeling beter aansluit bij de wensen van de deelnemer. Denk aan het afstemmen van de pensioeninleg of de pensioenuitkering op de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor aanschaf of aflossing van een eigen woning). 

Voor de volledige tekst van de Miljoenennota 2016 klikt u hier.   

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar van 2015 naar de Tweede Kamer stuurt. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.  

Mocht u hierover of over andere pensioengerelateerde kwesties vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Maarten Lameris of Eveline Rijken van de praktijkgroep pensioenrecht.