Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Samenhangende overeenkomsten.

expertise:

Cassatie

14 september 2018

Invloed einde overeenkomst tussen afnemer en leverancier op voortbestaan overeenkomst tussen leverancier en producent. Exclusiviteitbeding, nawerking. Onrechtmatige daad doordat producent direct aan afnemer levert? Samenhang met 17/03210.

ECLI:NL:HR:2018:1672, 14 september 2018, nr: 17-02713

Lees hier de volledige uitspraak.