Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht, wet werk en zekerheid.

expertise:

Cassatie

14 september 2018

Vermindering arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, door middel van opzegging arbeidsovereenkomst o.g.v. art. 7:669 lid 3, onder b, BW gevolgd door benoeming voor 55%. Heeft werknemer recht op (gehele of gedeeltelijke) transitievergoeding? Art. 7:673 BW. Gedeeltelijke beëindiging, niet voortzetting of aanpassing arbeidsovereenkomst door werkgever?

ECLI:NL:HR:2018:1617, 14 september 2018, nr. 17-02712.

Lees hier de volledige uitspraak.