Hof Den Haag doet uitspraak in vier bouwfraudezaken

17 december 2008

Het openbaar ministerie (OM) is niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een voormalige leidinggevende van bouwbedrijf Koop Tjuchem door het gerechtshof ’s-Gravenhage op 5 december 2008. Twee andere leidinggevenden van bouwbedrijf Koop Tjuchem zijn door het hof vrijgesproken van het omkopen van een ambtenaar.

Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft deze ambtenaar, destijds werkzaam bij Rijkswaterstaat, een werkstraf opgelegd van 120 uur voor het aannemen van een gift omdat de ambtenaar wist dat hiervoor een tegenprestatie werd verwacht.

Het Haagse hof heeft in de zaak tegen een voormalig leidinggevende, tevens ‘klokkenluider’ in de bouwfraudezaak, het OM niet-ontvankelijk verklaard. Reden hiervoor is dat het OM destijds een fundamentele inbreuk heeft gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde. Zo wekte het OM onder meer de indruk bij de verdachte dat hij niet vervolgd zou worden en maakte het OM inbreuk op het zwijgrecht van de verdachte. Volgens de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal had het OM de verdachte “een beetje aan het lijntje gehouden.”

Het hof heeft de twee andere managers van het bouwbedrijf vrijgesproken, omdat er geen bewijs is voor het feitelijk leidinggeven door deze verdachten aan omkopingshandelingen die de onderneming verweten worden. De verklaringen die de klokkenluider tegen hen heeft afgelegd zijn onvoldoende bruikbaar als bewijs, omdat deze persoon een zakelijk conflict met beide verdachten had.