Hoe gaat de opvolger van de Wbp er uitzien?

expertise:

IT & Privacy

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

12 december 2016

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. De AVG moet nog wel op een aantal onderdelen nader worden uitgewerkt. Hoe gaat de opvolger van de Wet Bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) er uitzien? Op 10 december 2016 werden de eerste contouren van de opvolger zichtbaar. Dat gebeurde door de publicatie van een voorontwerp van een Uitvoeringswet AVG (UAVG) met toelichting van 74 pagina’s. De UAVG strekt tevens tot intrekking van de huidige Wbp.

In het voorontwerp wordt een aantal onderwerpen uit de AVG nader ingevuld. Er is gekozen voor een gelaagde benadering waarbij de UAVG een aanvulling vormt op de AVG. Dat betekent dat steeds zowel de AVG als de UAVG moeten worden geraadpleegd om te weten welke regels van toepassing zijn. De AVG wordt dus niet letterlijk overgenomen in de UAVG.

Uitgangspunt van de UAVG is zo dicht mogelijk bij de huidige Wbp te blijven. De UAVG bevat 48 bepalingen. De meeste aandacht wordt besteed aan de inrichting van de nieuwe Autoriteit persoonsgegevens (16 bepalingen) en aan “bijzondere persoonsgegevens” (10 bepalingen).

De regeling voor de bijzondere gegevens vertaalt de artikelen 9, 10 en 87 van de AVG naar de Nederlandse situatie waarbij de uitwerking in grote lijnen overeen komt met de artikelen 16 t/m 24 van de Wbp. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bestaande regeling voor de verwerking van gezondheidsgegevens en van strafrechtelijke gegevens grotendeels intact blijft. In de toelichting wordt nog opgemerkt dat de verwerking van foto’s niet meer systematisch mag worden beschouwd als een verwerking van bijzondere gegevens.

De UAVG eindigt met overgangsregels. Weliswaar wordt bepaald dat besluiten van het College bescherming persoonsgegevens gelden als besluiten van de nieuw in te richten Autoriteit Persoonsgegevens. Maar of die besluiten daarmee ook geldig blijven wordt niet expliciet duidelijk gemaakt. Denk aan goedkeuringen van gedragscodes, besluiten op verzoeken om een voorafgaand onderzoek of verleende exportvergunningen. Daarvoor zal men dan weer te rade moeten gaan bij de overgangsregels uit de AVG.

Praktijkgroep Privacy – BANNING Legal & Tax