Het mysterie van de UAV 2011

02 januari 2012

Na maandenlang overleg tussen verschillende belangenorganisaties in de bouw is er een concept voor de UAV 2011 tot stand gekomen waarmee de belangrijkste set van algemene voorwaarden in de bouw (de UAV 1989) zou worden vervangen.

Dit concept is op 17 februari 2011 ter ondertekening naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gezonden. Vanaf dat moment heerst er grote onduidelijkheid over het moment waarop de UAV 1989 wordt vervangen door de UAV 2011. Nu het nieuw jaar is aangebroken, is duidelijk dat de aangekondigde vernieuwing van de UAV 1989 niet in 2011 heeft plaatsgevonden.

Omdat de UAV 1989 nog steeds niet is vervangen zal er dus de komende tijd nog gebruik moeten worden gemaakt van de – gedateerde – UAV 1989. Dit betekent dat er voorlopig nog moet worden gewerkt met een kortingsbedrag van 75 gulden per dag (paragraaf 42.2 UAV 1989) en met een reeds lang geleden vervangen wetsartikel (paragraaf 12.2 UAV 1989).

Hopelijk heeft de onlangs aangetreden minister, mevrouw J.W.E. Spies, zich de spoedige ondertekening van de nieuwe UAV als goed voornemen voor 2012 gesteld, zodat de UAV 2012 binnenkort daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebruikt.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met:

Marloes Kuijpers
E. m.kuijpers@www.banning.nl