Het afhaalpunt: de juridische (on)mogelijkheden huurrechtelijk en planologisch nader beschouwd

28 augustus 2014

De detailhandel verandert in rap tempo. Economische stagnatie, demografische transities (vergrijzing en ontgroening) en het ontstaan van een verdringingsmarkt (er is meer aanbod van winkelruimte dan vraag) hebben effect op de winkelstructuur in Nederland. Steeds meer winkelgebieden kampen met leegstand. Dit wordt versterkt door de toenemende invloed van het internet op de detailhandel. De handel via internet nam de afgelopen jaren sterk toe. In het eerste kwartaal van 2014 is de omzet van internetwinkels volgens de voorlopige cijfers van het CBS met 9.9% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. Door verbeterde technieken en een toename van het aantal consumenten dat met internet is opgegroeid, is de verwachting dat het marktaandeel van internet in 2020 10 tot 15% van de totale detailhandel zal bedragen. Er vindt een verschuiving plaats van offline naar online. Dat biedt kansen.

Mr. Lucinda van Dam-van den Broek en mr. Ellen Jooren schreven voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte een artikel over dit onderwerp.