Heroverweging van juridisch onaantastbare boetebeschikkingen: is dit een (on)begaanbare route?

06 januari 2013

Het gebeurt met enige regelmaat dat een bedrijf na het definitief worden van een aan hen gerichte boete kennis neemt van rechtspraak die de (omvang van) de boete als onjuist aanwijst. De vraag is of de NMa in zo’n situatie verplicht is de opgelegde boete te herzien volgens de nieuwe jurisprudentie. De praktijk leert ons echter dat de NMa verzoeken tot herziening meestal weigert.

In dit artikel zullen Silvia Vinken (mr. S.M.M.C.) en Rob Heijmans (mr. G.W.B.) aan de hand van enkele recente NMa-zaken inzoomen op de (on)mogelijkheden om een herziening van een wettelijk onaantastbaar boetebesluit te verkrijgen met succes.

Klik op de bijgevoegde link om het volledige artikel te lezen.

Download de bijlage: Artikel MP december 2012 (PDF, 508 KB)

Wil je meer weten?

Stuur een vrijblijvende e-mail naar Silvia Vinken

Wil je op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven