Hennepteelt in huurwoning een strafrechtelijk persoonsgegeven?

expertise:

IT & Privacy

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 juni 2020

Deze blog is onderdeel van een tweeluik over het gebruik van persoonsgegevens in de vastgoedsector.

Als woningcorporatie heb je liever geen overlast veroorzakende huurders in de huurwoningen. Via een platform wordt daarom geregeld informatie gedeeld met andere woningcorporaties over overlast gevende huurders. Bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren kwam onder meer de vraag aan de orde of dit is toegestaan in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe het Gerechtshof oordeelde leest u in deze blog.

Wat was er aan de hand?

In deze zaak had een woningcorporatie een huurwoning ontruimd vanwege het telen van hennep in de woning. Door deze ontruiming wordt de huurder opgenomen in een signaleringsmodule van Woningnet.nl. Daarin worden zijn persoonsgegevens zoals naam, adres en frequentie ontruiming genoemd, maar ook de reden van de registratie in de signaleringsmodule door middel van een code. Bij de huurder in deze zaak stond ‘code 2’. Deze code staat voor ‘hennep’.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Voor de vraag of het delen van deze informatie is toegestaan, is allereerst van belang vast te stellen wat voor soort persoonsgegevens dit zijn. Voor strafrechtelijke persoonsgegevens zijn er namelijk strengere regels dan voor ‘gewone’ persoonsgegevens. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft de volgende uitleg aan strafrechtelijke persoonsgegevens:

Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn krachtens de AVG en Wbp persoonsgegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, daaronder begrepen mogelijk gegronde verdenkingen / concrete aanwijzingen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan wel die te maken hebben met onrechtmatig of hinderlijk gedrag.”

Persoonsgegevens kunnen dus ook strafrechtelijke persoonsgegevens zijn ondanks dat er (nog) geen strafrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. Van belang daarbij is dat het moet gaan om een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld.

Gebruik persoonsgegevens toegestaan?

Het Gerechtshof oordeelt in deze zaak dat de ‘code 2’ of ‘hennep’ op zichzelf geen strafrechtelijk persoonsgegeven is. Ook de informatie dat de huurovereenkomst is beëindigd vanwege ‘hennep’ is onvoldoende om als strafrechtelijk persoonsgegeven te kwalificeren. Dat de overeenkomst via civielrechtelijke weg is beëindigd vanwege hennep betekent namelijk niet per definitie dat de huurder ook strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, aldus het Gerechtshof.

Aangezien het ‘gewone persoonsgegevens’ zijn kan volgens het Gerechtshof de grondslag voor het gebruik daarvan worden gevonden in het gerechtvaardigd belang van de woningcorporatie. Het delen van deze informatie draagt namelijk bij aan een doelmatige woonruimteverdeling. Hennepteelt in huurwoningen kunnen risico’s met zich meebrengen en overlast voor omwonenden veroorzaken waardoor deze informatie van belang kan zijn bij het toewijzen van woonruimte. Dit belang weegt volgens het Gerechtshof zwaarder dan dat van de huurder.

Conclusie

Deze zaak geeft meer duidelijkheid over het delen van informatie over huurders tussen woningcorporaties. Het delen van de persoonsgegevens is door het Gerechtshof rechtmatig geacht doordat de woningcorporatie een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder weegt dan het belang van de huurder. Hierbij is cruciaal dat de persoonsgegevens niet als strafrechtelijke gegevens zijn aangemerkt. Wees als woningcorporatie dus voorzichtig met de omschrijving van de gedeelde informatie. Het Gerechtshof had mogelijk anders geoordeeld als code 2 zou staan voor ‘strafrechtelijk verdenking van hennepteelt’.

Overigens kan het delen van dergelijke informatie over huurders een zwarte lijst opleveren. In het boek ‘Checklist Privacy AVG – Privacybeleid in 57 checklists’, geschreven door het Privacy-team van Banning Advocaten, is een hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp. Via een checklist wordt duidelijk welke vragen moeten worden beantwoord voor het gebruik van een zwarte lijst in overeenstemming met de AVG. In de volgende blog leest u meer over deze checklist.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, bijvoorbeeld over het delen van gegevens van uw huurders? Neem dan vrijblijvend contact op met Floortje Eijdems van het Privacy-team of Marga van Gerwen van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid.