Handhavingsbeleid bouwregelgeving

27 augustus 2004

Bouwregelgeving staat erg in de belangstelling (onder meer door de cafébrand in Volendam, het instorten van het parkeerdek in Tiel en het neerstorten van de balkons in Maastricht) en kent prioriteit in veel gemeenten. 

Al in december 2000 hebben VROM en de VNG een gezamenlijk actieprogramma vastgesteld, met als doel de handhaving van de bouwregelgeving te verbeteren. Geconcludeerd is dat de handhaving van de bouwregelgeving in Nederland verbetering behoeft. De toetsing van bouwaanvragen aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening werd onvoldoende geoordeeld en de controle zou veelal niet systematisch geschieden. Verder werd geconstateerd dat de organisatie rond de vergunningverlening en de handhaving zwak en ondoorzichtig was en dat de Woningwet verbetering behoefde om de naleving, de handhaving en de handhaafbaarheid van de bouwregelgeving te bevorderen. 

In dit verband zullen gemeenten naar verwachting per 1 januari 2005 op grond van een aanstaande wijziging van de huidige Woningwet verplicht worden een handhavingbeleidsplan (ook wel bouwbeleidsplan) op het gebied van de bouwregelgeving te maken. Gemeenten krijgen na inwerkingtreding van de gewijzigde Woningwet nog een jaar de tijd om aan de verplichting te voldoen. De achtergrond van deze verplichting is de wens van de Rijksoverheid dat gemeenten duidelijkheid geven over de frequentie en de intensiteit van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving.

Een aantal gemeenten heeft reeds pilots met het handhavingsbeleid uitgevoerd. In juni 2003 hebben de eerste drie pilotgemeenten Renkum, Obdam en Delft een aanvang genomen met het opstellen van hun handhavingsbeleid. Eind januari 2004 heeft de gemeente Renkum als eerste het handhavingsbeleid voor de bouwregelgeving officieel vastgesteld. In maart volgde Obdam en voltooiing zal ook in Delft niet meer lang op zich laten wachten. Inmiddels hebben ook de gemeenten Groningen, Woensdrecht, Apeldoorn, Etten-Leur, Wassenaar en Eemnes een start gemaakt met de voorbereiding van het handhavingsbeleid.