Half miljoen boete voor Ommelander ziekenhuis: ziekenhuis declareerde te hoge bedragen

sector:

Zorg

26 oktober 2011

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de Ommelander Ziekenhuis Groep uit Winschoten een boete op van € 500.000. Het ziekenhuis registreerde korte ziekenhuisbezoeken als een hele ligdag en declareerde daarmee een hoger bedrag dan toegestaan. De NZa kijkt los van deze boete naar upcoden in breder perspectief, dat is het declareren van een hogere diagnosebehandelingcombinatie (DBC) dan nodig is. Dit omdat de NZa signalen van upcoding ontving over meer ziekenhuizen.

In 2008 begon de NZa een onderzoek naar de Ommelander Ziekenhuis Groep omdat zij sterke aanwijzingen had waaruit bleek dat het ziekenhuis op de spoedeisende hulp ten onrechte klinische DBC’s opende waar dat poliklinische DBC’s hadden moeten zijn. Hiermee is het ziekenhuis in overtreding, want het kreeg een hoger bedrag uitgekeerd dan waar het recht op had.

Door duurdere DBC’s te declareren kan een ziekenhuis ervoor zorgen dat zij in onderhandeling met zorgverzekeraars een hoger budget krijgt toebedeeld, omdat de kosten immers ook hoger lijken te zijn. Hiermee worden de zorgkosten voor consumenten onnodig opgedreven.

Het onderzoek naar de zaak duurde drie jaar, voornamelijk omdat de NZa via een rechtzaak inzage in medische gegevens moest verkrijgen.

(Bron: NZa)