Haastige spoed is zelden goed? of: timing is alles….

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 juli 2019

Natuurlijk, je beslist niet van de ene dag op de andere om tot echtscheiding over te gaan. We zien dat hieraan bijna altijd een proces voorafgaat van meerdere jaren van verslechtering van de relatie. De definitieve stap richting echtscheiding kan dan snel volgen op een directe aanleiding (zoals een andere partner), maar die aanleiding komt meestal voort uit dat langjarige proces.

Op dit moment is er echter een andere kaper op de kust die de stap richting echtscheiding kan versnellen of vertragen: de wetgever. Met name door de wet waarmee de duur van de partneralimentatie wordt gewijzigd, lees verkort. Die wordt van kracht op 1 januari 2020 (dus binnen een half jaar na heden!) voor echtscheidingen die ná die datum bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt.

Nog even in een notendop: de alimentatieduur bedraagt nu 12 jaar (maximaal) vanaf echtscheidingsdatum, tenzij het huwelijk kinderloos is én minder dan 5 jaar heeft geduurd, in welk geval de alimentatieduur gelijk is aan de huwelijksduur.

Vanaf 1 januari 2020 is de hoofdregel: de duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk op datum indiening van het echtscheidingsverzoek, maar maximaal 5 jaar (steeds gerekend vanaf echtscheidingsdatum), tenzij er een of meer kinderen van jonger dan 12 jaar uit het huwelijk zijn geboren, dan duurt de alimentatie  totdat de jongste 12 jaar is (wat dus ook minder dan 12 jaar zal zijn). Er zijn twee uitzonderingen: een huwelijk van meer dan 15 jaar waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar AOW ontvangt, in welk geval de partneralimentatie maximaal duurt tot zijn of haar AOW-leeftijd (maar niet korter dan vijf jaar); is de alimentatiegerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970 dan is bij tenminste 15 jaar huwelijk sprake van 10 jaar en na 1 januari 1970: 5 jaar.

Hoe dan ook: echtscheidingsverzoeken, ingediend na 1 januari aanstaande leiden tot een korter alimentatieduur dan verzoeken die voor die datum worden ingediend.

De duur van het huwelijk, wel of geen jonge kinderen uit het huwelijk, geboortedatum etc. kunnen dus voor een van de echtelieden betekenen dat hij/zij er belang bij heeft om vóór 1 januari 2020 of juist daarna pas een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. De alimentatiegerechtigde heeft meestal belang bij indiening voor 1 januari 2020, de alimentatieplichtige na die datum.

Is de huwelijksduur op het moment van het echtscheidingsverzoek bijvoorbeeld 14 jaar en zijn er geen kinderen jonger dan 12 jaar, dan wordt de alimentatieduur na 1 januari 2020 dus 5 jaar. De alimentatiegerechtigde, die al die 14 jaar niet gewerkt heeft en geen referenties en diploma’s van waarde (meer) heeft, zal de beslissing om tot echtscheiding te komen daarom wellicht sneller nemen en vóór 1 januari aanstaande een verzoek tot echtscheiding indienen met als gevolg een alimentatieduur van 12 jaar.

Duurt het huwelijk tussen 10 en 15 jaar en is het kinderloos, dan wordt de alimentatieduur na 1 januari 2020 dus 5 jaar, maar nu 12 jaar. Ook hier kan de alimentatie gerechtigde wel eens versneld de stap naar echtscheiding zetten.

Is de huwelijksduur 3 jaar en is er op datum echtscheiding een gezamenlijk kind van 1 jaar, dan wordt de alimentatieduur na 1 januari 2020 dus 11 jaar, terwijl die nu 12 jaar zou bedragen. De echtelieden kunnen in dat geval dus de stap naar echtscheiding met beperkte financiële gevolgen baseren op hun relationele omstandigheden, zoals het hoort. Hoe ouder het kind, hoe korter de alimentatieduur in het nieuwe systeem.

De alimentatieplichtige heeft er dus meestal belang bij om het echtscheidingsverzoek na 1 januari 2020 in te dienen. Doet deze dat echter voor die datum, dan moet de alimentatiegerechtigde toch alert blijven. Het verzoek kan immers na 1 januari 2020 worden ingetrokken (als de procedure dan nog niet is afgewikkeld). Er moet dan opnieuw worden gestart met een nieuw verzoek. De verkorte alimentatieduur is dan van toepassing. De alimentatiegerechtigde moet dus altijd in een door  de ander voor 1 januari 2020 gestarte procedure ook van zijn/haar kant een zelfstandig verzoek tot echtscheiding indienen vóór 1 januari 2020, zodat intrekking door de ander geen effect heeft op de alimentatieduur.

Hoe dan ook: timing is alles!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familie-erfrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Marc van Opstal of andere leden van de sectie Familierecht.