Griekse staalproducenten ontkomen aan boetes voor het uitwisselen van informatie: een kijkje in de zaak

14 april 2016

Drie Griekse staalproducenten hebben er mee ingestemd om de voorwaarden van hun samenwerking binnen de branchevereniging te herzien. De aanpassingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de informatieuitwisseling tussen de producenten niet leidt tot prijsafspraken of andere vormen van marktmanipulatie.

Bij het observeren van de staalprijzen, viel het de Griekse kartelwaakhond op dat de prijzen van de drie producenten nauw op elkaar aansloten. Deze bedrijven waren bovendien allemaal lid van dezelfde branchevereniging. Hierdoor werd het vermoeden gewekt dat er mogelijk prijsafspraken werden gemaakt, waarbij informatie binnen de branchevereniging werd uitgewisseld. Een onderzoek werd gestart, maar uiteindelijk was er onvoldoende bewijs voor handen om deze beschuldigingen te staven. Op 14 april accepteerde de kartelwaakhond echter wel de toezeggingen van de staalproducenten om een halt toe te roepen aan potentieel problematische informatie-uitwisseling.

Informatie wordt op regelmatige basis gedeeld tussen bedrijven, bijvoorbeeld in het kader van commerciële samenwerkingen, fusies of overnames, of binnen een branchevereniging. Hoewel dit op zichzelf legitiem kan zijn, kan het delen van commercieel gevoelige of strategische informatie in strijd zijn met antikartelwetgeving.

Wanneer er informatie wordt uitgewisseld, kunnen bedrijven in staat zijn om voorspellingen te doen over het marktgedrag van hun concurrenten. Dit kan leiden tot minder concurrentie en hogere prijzen voor consumenten.

Brancheverenigingen vormen hierop geen uitzondering. Leden van dergelijke organisaties dienen zich ook aan antikartelwetgeving te houden. Hoewel lidmaatschap en samenwerking op zichzelf niet verboden zijn, dient er rekening gehouden te worden met de soort informatie die gedeeld wordt. Informatie die gedeeld wordt, mag bijvoorbeeld niet leiden tot prijsafspraken of marktmanipulatie.

Het accepteren van de toezeggingen van de Griekse staalproducenten is een reflectie van een bredere trend binnen Europa, waarbij kartelwaakhonden in plaats van boetes op te leggen, vaker kiezen voor het accepteren van toezeggingen om mededingingsproblemen op te lossen. Dit voorkomt langdurige juridische procedures en zorgt ervoor dat er sneller actie kan worden ondernomen wanneer er vermoedens van marktmanipulatie zijn.

Een recent voorbeeld hiervan is de zaak van de Europese lijnvaartschippers, waarin 15 schippers toezeggingen aan de Europese Commissie hebben gedaan over de wijze waarop zij hun prijzen bekendmaken. Op dit moment is de Europese Commissie in afwachting van feedback van belanghebbenden op dit voorstel.

Voor meer informatie over welke informatie wel en niet uitgewisseld mag worden, of om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op het gebied van mededingingsrecht en informatie-uitwisseling, kun je contact opnemen met Minos van Joolingen of Esra van der Wolk.