Grensoverschrijdende agentuurovereenkomsten: Vaste vertegenwoordiger? Opgepast!

sector:

Manufacturing

20 mei 2016

Bij het aangaan van agentuurovereenkomsten kan zich een ongewenst fiscaal risico voordoen. Waar moet u op letten? 

Voor veel ondernemers is het gebruikelijk om met regelmaat buitenlandse partijen in te schakelen voor bijvoorbeeld promotionele doeleinden, voor opslag en tentoonstelling van goederen, voor verkoopdoeleinden etc. De onderlinge rechten en plichten van de betrokken partijen (de principaal en de agent), worden doorgaans neergelegd in agentuurovereenkomsten, waarvan de essentiële elementen uitvoerig zijn onderhandeld. De ervaring leert echter dat dit niet altijd opgaat voor de (internationale) fiscale aspecten van dergelijke overeenkomsten. Juist dáár kan zich een ongewenst fiscaal risico voordoen.

Laurence Fastabend schreef voor Globe Magazine (uitgave Mei 2016/Nr. 409) deze publicatie. Klik op onderstaande button om de gehele publicatie te lezen.