Gerechtshof Den Haag acht voorgenomen aanwijzing tot drastische korting op vergoeding gehandicaptenvervoer niet onmiskenbaar onrechtmatig

sector:

Zorg

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 december 2012

Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag van 20 november 2012. De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft, als uitvloeisel van het Kunduz-akkoord, in juni een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit aangekondigd, die ertoe strekt de aan de zorginstellingen vergoede kosten van gehandicaptenvervoer tot minder dan de helft te beperken. Daarop heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland bij de voorzieningenrechter in dan Haag gevorderd dat deze de Staat verbiedt een dergelijke aanwijzing te geven. De voorzieningenrechter heeft die vordering eind juli afgewezen omdat hij de voorgenomen aanwijzing niet onmiskenbaar onrechtmatig achtte. Het gerechtshof Den Haag heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vandaag bekrachtigd, omdat het de voorgenomen aanwijzing evenmin onmiskenbaar onrechtmatig achtte.

Van duidelijke strijd met de wet is naar het oordeel van het hof geen sprake. Dat bij de Wet marktordening gezondheidszorg kostendekkende tarieven als uitgangspunt zijn genomen, betekent niet dat de wet de staatssecretaris ertoe verplicht om, voordat zij haar voornemen bekend maakt, aan te tonen dat de in de aanwijzing op te nemen tarieven kostendekkend zijn.

Aan de voorgenomen aanwijzing ligt onderzoek ten grondslag. Dat uit dat onderzoek niet volgt dat zeker is dat bij een zo sterke korting nog sprake is van kostendekkende tarieven, maakt de voorgenomen aanwijzing volgens het hof evenmin onmiskenbaar onrechtmatig. Het behoort tot de beleidsvrijheid van de staatssecretaris om bij de bepaling van de tarieven aan te sluiten bij de tarieven van die instellingen die volgens het onderzoek het vervoer het goedkoopst verrichten. Bij de uitvoering van de aanwijzing kunnen knelpunten worden aangekaart en opgevangen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met: 

mr. S.M.M.C. (Silvia) Vinken
T. 073-6927 715 
E. s.vinken@banning.nl

Bron: www.rechtspraak.nl LJN: BY3197, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 200.112.589/01