Is Geo-blocking door Webwinkels Toegestaan? Een Diepgaande Discuss…

14 augustus 2016

Je bent in het buitenland voor zaken en je wil graag die ene serie verder kijken op Netflix. Maar dan staat het volgende op je computerscherm: “Het is niet toegestaan om deze aflevering vanaf uw huidige locatie te bekijken”. Dit bekende fenomeen is geo-blocking. Veel mensen associëren geo-blocking met content-streaming zoals op Netflix, maar het wordt ook ingezet door webwinkels. Nu is de vraag of dit wel toegestaan is.

Geo-blocking door webwinkels

Websites leggen regelmatig beperkingen op aan consumenten op basis van hun nationaliteit of woonplaats. Denk hierbij aan het blokkeren van toegang tot de website, niet kunnen bestellen bij een webwinkel, het weigeren van levering of verzending naar het buitenland en het hanteren van verschillende prijzen en voorwaarden afhankelijk van de nationaliteit, het land of woonplaats van de consument. Hierdoor worden geografische markten verdeeld of afgeschermd door de webwinkel, wat de online handel tussen EU-lidstaten mogelijk belemmert en in strijd kan zijn met de mededingingsregels.

Tegenaan geo-blocking door Europese Commissie

In maart 2015 startte de Europese Commissie een [sector onderzoek](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_nl.htm) naar beperkingen in het kader van online handel. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de obstakels die grensoverschrijdende e-commerce belemmeren. Een onderdeel hiervan was een onderzoek naar geo-blocking, waaruit bleek dat dit vaak voorkomt.

Na dit onderzoek heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening opgesteld, met het doel om geo-blocking en andere soorten discriminatie op basis van woonplaats of nationaliteit tegen te gaan. Dit voorstel is onderdeel van de [Digital Single Market Strategy](https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market) van de Europese Commissie. Hierin zijn onder andere ook voorstellen opgenomen met betrekking tot regels voor de audiovisuele media, grensoverschrijdende pakketbezorging en consumentenbescherming.

Het hoofddoel van de Europese Commissie is om ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven gemakkelijker en veiliger online producten en diensten kunnen kopen en verkopen in de hele EU en dat handelaren de toegang tot hun website niet zomaar kunnen blokkeren. Het Europees Parlement moet zich nu buigen over dit voorstel. Het is dus nog onduidelijk wanneer en in welke vorm deze plannen worden geïmplementeerd, maar we houden u uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen in het kader van geo-blocking.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten [Roxanne Hofman](mailto:r.hofman@www.banning.nl) en [Minos van Joolingen](mailto:m.vanjoolingen@www.banning.nl).