Geo-blocking door webwinkels, toegestaan?

14 augustus 2016

U bent op zakenreis in het buitenland en wilt een serie terugkijken op Netflix. Uw computerscherm vermeldt vervolgens: “Het is niet toegestaan om deze aflevering vanaf uw huidige locatie te bekijken”. Dit fenomeen staat bekend als geo-blocking. Veel mensen zijn bekend met geo-blocking in het kader van content-streaming, bijvoorbeeld via Netflix. Geo-blocking wordt echter niet alleen ingezet bij content-streaming, maar webwinkels maken hier ook veelvuldig gebruik van. De vraag is echter of dit wel is toegestaan.

Geo-blocking door webwinkels

Veelvuldig werpen websites barrières op die beperkingen opleggen aan consumenten op grond van hun nationaliteit of woonplaats. Voorbeelden zijn het blokkeren van toegang tot websites, het niet kunnen plaatsen van een bestelling bij een webwinkel, het weigeren van levering of verzending naar het buitenland en het hanteren van verschillende prijzen en voorwaarden afhankelijk van nationaliteit, land of woonplaats van de consument.

Op deze manier worden geografische afzetgebieden verdeeld of afgeschermd door de webwinkel. Dit belemmert de online handel tussen EU-lidstaten, hetgeen mogelijk in strijd is met de mededingingsregels. Het is online retailers of aanbieders van digitale content namelijk niet toegestaan om onderling afspraken te maken over de marktverdeling.

Tegenaan geo-blocking door Europese Commissie

In maart 2015 startte de Europese Commissie een sector onderzoek gestart naar de beperkingen in het kader van online handel (ook wel e-commerce genaamd). Het onderzoek had tot doel de hiervoor genoemde mededelingsproblemen in kaart te brengen, om zo de obstakels die een belemmering vormen voor grensoverschrijdende e-commerce uit de weg te ruimen. Een deelonderzoek naar geo-blocking maakt een groot onderdeel uit van dit sector onderzoek. De eerste resultaten van het onderzoek wijzen uit dat geo-blocking in de praktijk nog veel voorkomt.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Europese Commissie onlangs een voorstel voor een verordening opgesteld, welke ziet op het tegengaan van geo-blocking en andere vormen van op nationaliteit of woonplaats gebaseerde discriminatie. De concept verordening is onderdeel van het Digital Single Market Strategy van de Europese Commissie, waarbinnen nog drie andere wetsvoorstellen zijn aangekondigd. Deze wetsvoorstellen zien op audiovisuele mediaregels, grensoverschrijdende pakketbezorging en consumentenbescherming.

Het voornaamste doel van de Europese Commissie is om te bewerkstelligen dat consumenten en ondernemingen gemakkelijker en veiliger producten en diensten in de hele Europese Unie online kunnen kopen en verkopen en dat handelaren toegang tot hun website niet zomaar kunnen blokkeren.

Het Europees Parlement zal zich gaan buigen over het voorstel van de Europese Commissie. Het is dus even de vraag wanneer de plannen en in welke vorm deze plannen in werking zullen treden. Vanzelfsprekend houden wij u up-to-date over de ontwikkeling in het kader van geo-blocking.

Meer informatie?

Mail vrijblijvend met onze specialisten Roxanne Hofman en Minos van Joolingen