Gemeenten moeten verwerking groenafval aan andere partij gunnen

03 april 2011

De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft in de uitspraak van 3 februari jl. geoordeeld dat de gemeenten Oss, Uden, Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode het verwerken van groenafval en GFT moeten gunnen aan het bedrijf Attero Zuid B.V., hierna te noemen: “Attero”.

De vijf gemeenten publiceerden in maart 2010 de aankondiging voor de aanbesteding inzake het verwerken van groenafval en GFT voor de periode 2012-2024. Een onderdeel van de opdracht was dat al het hout uit het afval in een biomassa-energiecentrale zou worden verbrand en dat het rendement daarvan minimaal 25% is. Tot de zeven geselecteerde bedrijven behoorden Attero en Den Ouden Groenrecycling uit Schijndel. De gemeenten namen op 23 november 2010 een voorlopig besluit de opdracht te gunnen aan Den Ouden. Den Ouden had ingeschreven voor de laagste prijs.

Attero maakte op 9 december 2010 bezwaar tegen de voorgenomen gunning. Ruim een week later bracht Attero een dagvaarding uit, omdat de inschrijving van Den Ouden ongeldig zou zijn geweest en niet voldeed aan de eisen van de aanbesteding, omdat de capaciteit en het rendement van de energiecentrale onvoldoende zouden zijn.

De rechter ging mee met het betoog van Attero dat de inschrijving van Den Ouden niet voldeed aan de eisen over energieopwekking. Daarentegen was de rechter van oordeel dat de inschrijving van Attero wel geldig is, in tegenstelling tot wat de gemeenten aanvoerden. De gemeenten hebben tijdens het kort geding op 20 januari jl. aangegeven bereid te zijn over te gaan tot een hernieuwde aanbesteding. Attero verzette zich terecht hiertegen, aldus de voorzieningenrechter. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter mogen de gemeenten de aanbestedingsopdracht ‘verwerking van groenafval en GFT’ aan niemand anders gunnen dan aan Attero.