Gemeente Dordrecht niet aansprakelijk voor schade aan huizen door paalrot

15 maart 2011

Den Haag, 15 maart 2011 – Het gerechtshof in Den Haag heeft op 15 maart 2011 in hoger beroep uitspraak gedaan over de vraag of de gemeente Dordrecht aansprakelijk is voor schade die is ontstaan aan de houten fundering van huizen in deze gemeente. Het hof heeft, net als de rechtbank, geoordeeld dat de gemeente Dordrecht voor die schade niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De vordering tot vergoeding van schade die een aantal huiseigenaren had ingesteld is afgewezen.

In de gemeente Dordrecht zijn veel huizen gefundeerd op houten palen. Als het grondwater zakt, kunnen deze palen gedeeltelijk droog komen te staan. Als die droogstand te lang duurt, ontstaat paalrot en verliest de fundering zijn dragend vermogen. Een lekkende riolering kan een oorzaak zijn van droogstand, omdat het grondwater dan de riolering binnendringt en wordt afgevoerd.

Een aantal huiseigenaren, dat met funderingsschade kampt, vindt dat de gemeente Dordrecht de riolering niet goed heeft onderhouden, met droogstand van funderingspalen en paalrot als gevolg. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het rioleringsstelsel. Ook vinden de huiseigenaren dat de gemeente hen veel eerder voor deze problemen had moeten waarschuwen, dan had de schade zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. De huiseigenaren vorderen in deze procedure dat de gemeente wordt veroordeeld hun schade te vergoeden.

Het hof is van oordeel dat de gemeente Dordrecht geen verwijt treft. De gemeente heeft binnen de grenzen van haar (financiële) mogelijkheden en met de kennis waarover zij indertijd beschikte de rioleringsproblematiek adequaat aangepakt. De gemeente heeft veel onderzoek laten uitvoeren naar de omvang van de problematiek en daarop haar beleid afgestemd. De gemeente heeft bij het herstel van de riolering prioriteiten gesteld en ook mogen stellen. Het hof is van oordeel dat de gemeente Dordrecht daarbij niet onjuist te werk is gegaan, ook al zal bij de huiseigenaren de indruk zijn ontstaan dat het allemaal erg lang duurde. De gemeente heeft de huiseigenaren op 17 oktober 2000 voor het risico op paalrot door droogstand gewezen. Het hof oordeelt dat de gemeente niet eerder had hoeven te waarschuwen, daar de gemeente zelf pas in september 2000 zicht had gekregen op de omvang van de funderingsproblematiek.

LJ Nummer: BP7513
Bron: Gerechtshof ‘s-Gravenhage
Datum actualiteit: 15 maart 2011