Geen verhoging BTW-tarief theaterkaartjes?

07 december 2010

De Eerste Kamer heeft deze week aangegeven dat zij wil het kabinet afziet van de BTW-verhoging op theaterkaartjes. De Tweede Kamer heeft eerder een wetsvoorstel aangenomen dat de BTW op kaartjes voor theaters, festivals, poppodia en de aankoop van antiek en kunst wordt verhoogd van 6 naar 19 procent. Verschillende organisatoren van festivals e.d. hebben in reactie hierop eerder al besloten om dit jaar nog kaartjes te verkopen voor 2011 om nog te kunnen profiteren van het lagere BTW-tarief.

Premier Rutte heeft in reactie hierop gezegd dat het aannemen van deze motie leidt tot een impasse tussen de Eerste en Tweede Kamer, omdat een meerderheid in de Tweede Kamer achter deze maatregel staat. Volgens Rutte is ook in de Tweede Kamer naar alternatieven gezocht, maar zijn die niet gevonden.

De oppositiepartijen (die een meerderheid hebben in de Eerste Kamer )hebben met het indienen van een aantal moties een duidelijk signaal afgegeven aan premier Rutte. Dat gebeurde bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer. Ze willen dat het kabinetsbeleid op verschillende punten wordt aangepast en dat de bezuinigingen minder hard zullen aankomen.

Volgende week stemt de Eerste Kamer over de moties.

(Bron: Nos)