Geen open kaart over diefstal: vijf jaar later einde dienstverband

sector:

Zorg

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

15 augustus 2012

De kantonrechter Arnhem [1] ontbond op 21 juni 2012 de arbeidsovereenkomst tussen Thuiszorg Midden-Gelderland en een wijkverzorgende omdat zij in 2007 geen openheid van zaken had gegeven toen zij werd verdacht van diefstal van geld van een cliënte van werkgever.

In 2007 werd tegen werkneemster aangifte gedaan wegens diefstal van circa honderdduizend euro van de rekening van een aan haar zorg toevertrouwde cliënte, door middel van haar pinpas. Werkgever heeft werkneemster na die aangifte direct geschorst.In gesprekken met werkgever heeft werkneemster steeds ontkend dat zij met de pas had gepind. Met de daarvan opgestelde gespreksverslagen stemde werkneemster in. Na een mislukte ontslagprocedure bij het toenmalige CWI, hervatte werkneemster in april 2008 haar werkzaamheden. Vier jaar later (26 april 2012) veroordeelt de strafrechter de werkneemster wegens diefstal van ruim € 65.000 van de cliënte. Uit het vonnis blijkt dat werkneemster daarvoor de pinpas van cliënte heeft misbruikt.

Na deze veroordeling dient Thuiszorg een ontbindingsverzoek in op grond van een dringende reden (diefstal in het kader van de arbeidsovereenkomst) en een verandering in omstandigheden (vertrouwensbreuk doordat werkneemster steeds ontkende de pinpas te hebben gebruikt, maar uiteindelijk is veroordeeld voor diefstal met die pinpas).

Ter zitting bij de kantonrechter geeft de werkneemster uiteindelijk toe dat zij de pinpas zelf heeft gebruikt. De rechter oordeelt dat dit in strijd is met haar ontkennende verklaringen in 2007. Omdat werkneemster telkens heeft aangegeven dat de verslagen van die gesprekken juist waren, gaat de rechter uit van deze verklaringen. De rechter concludeert vervolgens:

  • dat werkneemster in 2007 dus geen openheid van zaken heeft gegeven;
  • dat een verzorgende van een thuiszorgorganisatie niet wordt geacht geld op te nemen met de pinpas van een cliënte, en;
  • dat werkneemster ook zonder dat daarvoor specifieke regels gelden, had moeten weten dat zij dit niet mocht doen.  Daarbij speelt onder meer mee dat medewerkers van Thuiszorg kwetsbaar zijn voor beschuldiging van diefstal, werkneemster grote bedragen opnam en zij niet aannemelijk had gemaakt welke noodzaak er was om die bedragen te pinnen.

Volgens de rechter heeft Thuiszorg terecht geen enkel vertrouwen meer in werkneemster omdat zij in 2007 geen openheid van zaken heeft gegeven. Dit komt geheel voor rekening en risico van werkneemster. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens een verandering in omstandigheden. Werkneemster krijgt geen ontbindingsvergoeding. Dat een en ander zich al in 2007 voordeed, speelt geen rol volgens de rechter. Pas door het strafvonnis in april 2012 werd immers duidelijk dat werkneemster wel degelijk zelf had gepind.

De rechter lijkt de algemene regel te stellen dat thuiszorgwerknemers geen geld mogen opnemen met de pinpas van cliënten. Ik zou daarvan willen maken: dat zij daarmee geen geld mogen opnemen voor eigen gebruik door werknemer en/of zonder duidelijke noodzaak om bedragen voor en ten behoeve van de cliënt te pinnen. Uit de beschikking kan worden afgeleid dat zulk gedrag dermate fout is, dat werknemers dit ook zonder beleid van werkgever dat dit verbiedt, moeten begrijpen dat het niet is toegestaan. Dat lijkt de noodzaak van de aanwezigheid van beleid op dit gebied in ontslagzaken over dit soort incidenten te relativeren. Een helder en bij werknemers bekend beleid op het gebied van (onder meer) diefstal blijft evenwel aan te bevelen.

[1] Rechtbank Arnhem sector kanton 21 juni 2012, LJN BX0031