Geen ontslag van bestuurders zonder geldig ontslagbesluit

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 april 2008

Om een bestuurder van een besloten vennootschap te ontslaan is een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. In de praktijk blijkt een bestuurder echter nogal eens ontslagen te worden zonder dat daaraan een geldig ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders ten grondslag ligt. Dit hebben een aantal recente arresten van het Hof Amsterdam nogmaals pijnlijk – althans voor de betreffende vennootschappen – duidelijk gemaakt. 

Bij een ontslag van een bestuurder van een BV dient men zich te realiseren dat de bestuurder niet alleen een vennootschaprechtelijke relatie, maar ook een arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap heeft. Daarbij is belangrijk om te beseffen dat de beëindiging van de ene relatie niet automatisch tot een beëindiging van de andere relatie leidt. 

Blijkens een arrest van het Hof Amsterdam d.d. 26 april 2007 kan de vraag of een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst met de bestuurder pas aan de orde zijn, indien sprake is van een geldig ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarbij maakt het volgens het Hof geen verschil of het een ontslag op staande voet betreft of een ‘regulier’ ontslag. Ook bij een ontslag op staande voet is namelijk een geldig ontslagbesluit nodig om de arbeidsovereenkomst met de bestuurder te beëindigen.

Bij de vraag of een ontslagbesluit door de algemene vergadering van aandeelhouders geldig is, is met name van belang de vraag of de bestuurder zijn raadgevende stem heeft kunnen uitbrengen. Die raadgevende stem heeft een bestuurder blijkens het arrest van het Hof Amsterdam d.d. 22 november 2007 ook indien het besluit om een bestuurder te ontslaan buiten vergadering genomen wordt. De bestuurder zal dus ook in dat geval in de gelegenheid gesteld moeten worden om zijn raadgevende stem uit te brengen. Daarvoor is volgens het Hof niet voldoende dat de bestuurder kort voorafgaand aan het (ongeldige) besluit op de hoogte is gesteld van het voornemen hem te ontslaan.

In beginsel zal een geldig ontslagbesluit ook tot het einde van de arbeidsovereenkomst leiden. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. De vraag echter óf met een ontslagbesluit ook een einde komt aan de arbeidsovereenkomst, kan pas dan aan de orde zijn indien sprake is van een geldig ontslagbesluit. Dus zonder geldig ontslagbesluit geen einde van de arbeidsovereenkomst!