Geen ongeoorloofde steun: gemeente Tilburg wint rechtszaak over komst Primark

07 oktober 2015

Projectontwikkelaar Warenhuis Tilburg cv heeft een koopovereenkomst gesloten voor een voormalig stadskantoor van de gemeente, om daarin een winkelruimte te ontwikkelen voor een internationale retailer. De gemeente Tilburg heeft het voornemen een (voorwaardelijke) koopovereenkomst te sluiten met Warenhuis Tilburg cv voor het geval het niet tot de beoogde ontwikkeling komt.  Royalton Hill BV, Royalton Square BV en Klépierre management Nederland BV willen voorkomen dat de gemeente de overeenkomst met Warenhuis Tilburg cv sluit. Zij zijn van mening dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun omdat Warenhuis met deze overeenkomst een niet-marktconform voordeel zou krijgen van de gemeente. Bovendien zien zij de overeenkomst als concurrerend en bedreigend voor de winkels in hun eigen panden en voor hun eigen plannen tot verdere winkelontwikkeling. 

Kernvraag in deze zaak is of de gemeente Tilburg het voornemen heeft om ongeoorloofde staatssteun te verlenen aan projectontwikkelaar Warenhuis. Dit houdt in dat een onderneming met overheidsgeld een niet-marktconform voordeel krijgt en dat daardoor de concurrentie vervalst wordt. Volgens de rechtbank is dat hier niet aan de orde. De gemeente verplicht zich wel de locatie van het voormalig stadskantoor te kopen als de ontwikkelaar geen omgevingsvergunning krijgt, maar volgens de rechter is niet vast komen te staan dat de genoemde koopprijs van € 6.700.000,-  niet marktconform is. Bovendien wordt de kans zeer klein geacht dat de ontwikkelaar geen omgevingsvergunning zal krijgen. 

Verder heeft de gemeente Tilburg zelf ook zowel beleidsmatig als commercieel belang bij een succesvolle ontwikkeling van de locatie door Warenhuis. De geplande vestiging van een grote internationale winkelketen op deze locatie zal waarschijnlijk een positief effect hebben op de commerciële waarde van dit deel van het winkelgebied. Daarmee dient het aangaan van de overeenkomst met Warenhuis ook het financiële belang van de gemeente zelf. Een niet-marktconform voordeel voor de ontwikkelaar is onvoldoende gebleken. Volgens de rechtbank kan het voornemen van de gemeente dus niet worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.  

(Bron: www.rechtspraak.nl 

Link naar de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:4614