Geen Bezwaar en Beroep Mogelijk tegen de Vaststelling van het Modelcontract ACM: Wat Je Moet Weten

19 maart 2014

Afgelopen 5 maart heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald dat de vaststelling van een Modelcontract door ACM (de Autoriteit Consument en Markt), dat gebaseerd was op de Elektriciteitswet artikel 95na lid 2 en Gaswet artikel 52b, gezien moet worden als een algemeen verbindend voorschrift. Dit houdt in dat er geen juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de vaststelling van het Modelcontract.

De twist in deze zaak ligt tussen de Vereniging Eigen Huis en de ACM. De ACM had op 3 april 2012 een Modelcontract gemaakt voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Tegen dit besluit maakte de Vereniging Eigen Huis bezwaar. De ACM verklaarde dit bezwaar ongeldig op 20 september 2012, waarop de Vereniging Eigen Huis beroep aantekende bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven moest de vraag beantwoorden of her Modelcontract gezien kan worden als een besluit waar tegen bezwaar en beroep gevoerd kan worden. In essentie moest het College bepalen of de vaststelling van het Modelcontract als een individueel besluit beschouwd kan worden, of juist als een besluit van algemene strekking in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift. Tegen dit laatste kunnen immers geen juridische stappen ondernomen worden en betekent dat de Vereniging Eigen Huis het Modelcontract moet accepteren zoals het vastgesteld is.

De conclusie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven was dat de vaststelling van het Modelcontract door de ACM gezien moet worden als een algemeen verbindend voorschrift waar zich geen juridische stappen tegen in kan zetten. Hiermee werd het bezwaar van de Vereniging Eigen Huis nietig verklaard.

Zou u graag meer te weten willen komen over dit onderwerp? Heeft u behoefte aan extra informatie? Mail dan vrijblijvend met Silvia Vinken of bekijk haar LinkedIn-profiel en website.

Wilt u graag op de hoogte blijven? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.