Geen Extra Wetgeving voor Franchisenemers: De Implicaties voor Uw Bedrijf Uitgelegd

18 mei 2014

Op 19 mei 2014 heeft de ACM een nieuwsbericht gepubliceerd waarin twee uitspraken van het CBb werden besproken, gedateerd op 28 februari 2013. Deze uitspraken hebben betrekking op de bouwprojecten Landustrie sneek B.V. en Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V., en het CBb heeft geoordeeld over de gevolgen van het overschrijden van de redelijke termijn zoals vastgelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Tijdens de administratieve fase gaf de ACM toe dat de redelijke termijn met 6 maanden was overschreden. Volgens de vaste jurisprudentie moet er voor elke halfjaarlijkse overschrijding van de redelijke termijn een schadevergoeding van EUR 500 worden uitbetaald.

In de gerechtelijke fase moet de Staat EUR 1500 aan schadevergoeding betalen wegens het overschrijden van de gerechtelijke fase in beroep en hoger beroep met 1 jaar en 4 maanden. De Staat gaf toe dat de vertraging te wijten was aan de rechter en bood daarom een vergoeding van EUR 500 aan voor elk halfjaar van overschrijding.

Aangezien de boetes in deze zaken zijn ingetrokken, ziet het CBb deze overschrijding van de redelijke termijn als een verzoek om schadevergoeding. Het totaalbedrag van de schadevergoeding komt dus op EUR 2000. De uitspraken van het CBb zijn definitief en bindend.

Meer weten?

Neem gerust contact met Silvia Vinken op via Mail . Haar LinkedIn-profiel vind je hier en haar website kun je hier vinden.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven. Bezoek ook onze website op .