Geen automatische nietigheid van contract dat tot verboden prestaties leidt.

05 augustus 2012

Een overeenkomst die in strijd komt met een wettelijk verbod hoeft in de visie van de Hoge Raad niet strijdig te zijn met de openbare orde. De rechter dient, indien een overeenkomst verplicht tot een door de wet verboden prestatie, in zijn beoordeling of de overeenkomst op die grond in strijd is met openbare orde meerdere factoren te betrekken.

Voor de augustus editie van het tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) schreef Paula Kemp hierover een annotatie (JIN HR 1 juni 2012, nr. 10/02735, LJN BU5609).