CZ heeft geen aanbestedingsplicht bij het inkopen van AWBZ-zorg namens zorgverzekeraars

30 oktober 2012

In een uitspraak van 17 oktober 2012 (LJN: BY0511) heeft de rechtbank Breda bepaald dat CZ Zorgkantoor B.V. geen Europese aanbestedingsprocedure hoeft te volgen bij de inkoop van AWBZ zorg in opdracht van en ten behoeve van zorgverzekeraars.

Achtergrondinformatie over deze zaak

Deze zaak draait om de inkoopprocedure van CZ voor het selecteren van zorgaanbieders om gehandicaptenzorg te leveren. Zorgaanbieder Stichting Het Robertshuis wilde een zorgovereenkomst met CZ aangaan en deed daarom mee aan de inkoopprocedure. CZ liet in een brief van 23 augustus 2012 aan Het Robertshuis weten dat hun inschrijving niet voldeed aan de voorwaarden om een zorgovereenkomst te kunnen krijgen. Volgens CZ voldeed de organisatie van Het Robertshuis niet aan de protocollen van de Zorgbrede Governancecode 2010. Deze code is een uitdrukkelijke eis in het Zorginkoopdocument 2013.

Moet CZ aanbesteden?

Het Robertshuis stelde in een kort geding dat CZ als een aanbestedende dienst moet opereren en daarom een Europese aanbestedingsprocedure had moeten volgen. De voorzieningenrechter zag dit echter anders. Ondanks dat CZ (waarschijnlijk) verplicht is om te aanbesteden, geldt in dit geval die verplichting niet. Dit komt doordat CZ zorgaanbieders selecteert op basis van een civielrechtelijke volmacht van zorgverzekeraars. Deze zorgverzekeraars zijn privaatrechtelijke partijen en hoeven niet te aanbesteden. Onder deze omstandigheden zijn de Europese aanbestedingsvoorschriften volgens de voorzieningenrechter niet van toepassing. CZ had daarom het recht om te kiezen voor een inkoopprocedure in plaats van een aanbestedingsprocedure.

De principes van het aanbestedingsrecht

Hoewel er geen sprake is van een aanbestedingsprocedure, moet CZ wel de algemene principes van het aanbestedingsrecht volgen. Dit omvat met name het principe van gelijke behandeling en transparantie. Volgens de voorzieningenrechter zijn deze principes van toepassing omdat de gevolgde inkoopprocedure kenmerken heeft van een openbare aanbestedingsprocedure.

Niet voldaan aan de code

CZ heeft naar mening van de voorzieningenrechter terecht de zorgovereenkomst met Het Robertshuis geweigerd. Het Robertshuis voldeed op een aantal punten aantoonbaar niet aan de Zorgbrede Governancecode 2010 waardoor CZ de inschrijving van Het Robertshuis terzijde moest zetten.

Wil je meer weten?

Neem gerust per mail contact op met Martijn Jongmans

Wil je up-to-date blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Uitspraak 17 oktober 2012 LJN: BY0511