Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

05 februari 2018

Vanaf 1 juli zal er naar verwachting voor kleinzakelijke klanten meer zekerheid en duidelijkheid bestaan over de dienstverlening van banken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een afdwingbare Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld, waarin verschillende gedragsnormen zijn neergelegd waar leden van de Nederlandse Vereniging van Banken zich aan dienen te houden bij het verstrekken van financieringen aan partijen uit het MKB segment. Onder ‘kleinzakelijke klanten’ vallen rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep, die een maximale jaaromzet hebben van 5 miljoen euro.

Positie van kleinzakelijke klanten

De positie van kleinzakelijke klanten is enerzijds niet te vergelijken met die van consumenten: Ze hebben een andere financieringsbehoefte en genieten niet dezelfde bescherming op basis van de wet. Anderzijds verschillen partijen in het MKB segment van de grote bedrijven. Zij beschikken niet over dezelfde (financiële) kennis en kunnen in mindere mate invloed uitoefenen. Vanuit het MKB segment bestond dan ook de behoefte aan meer zekerheid bij financieringsaanvragen.

Doel van de Gedragscode

De Gedragscode is een richtlijn waar banken zich aan dienen te houden bij de kredietverstrekking aan kleinzakelijke klanten. De code bevat (minimum)normen o.a. omtrent het klantencontact, de informatievoorziening, de klachtenafhandeling, en de bediening van klanten waarmee een financieringsovereenkomst is gesloten. Hierdoor is het duidelijk wat kleinzakelijke klanten kunnen verwachten in de verschillende fases van kredietverstrekking: de oriëntatie-, aanvraag- en beheerfase.

Voor wat betreft de afdwingbaarheid van de Gedragscode zal het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), welke tot op heden alleen openstond voor consumenten, vanaf 1 juli ook open komen te staan voor partijen uit het MKB segment. Kleinzakelijke klanten kunnen eventuele geschillen met hun bank, over financiële producten of diensten, voorleggen bij dit klachteninstituut. Hiermee wordt er met de inwerkingtreding van de Gedragscode niet alleen getracht meer duidelijkheid te scheppen, maar ook om MKB’ers een sterkere positie te geven bij (het afsluiten van) een financieringsovereenkomst.

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere ondernemingsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Sophia Wittkämper of een van de leden van de sectie ondernemingsrecht