Gebruik van drugs in vrije tijd levert ontslag op staande voet op

29 oktober 2007

Na een positieve drugstest en de weigering om deel te nemen aan een rehabilitatieprogramma is een werkneemster terecht op staande voet ontslagen. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad in een recente uitspraak. 

Situatie
De werkneemster werkte in deze zaak als serveerster in een hotel op Aruba en was ervan op de hoogte dat de werkgever een streng antidrugsbeleid voerde. Conform dit beleid worden random urinetests uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van drugs onderzocht wordt. Bij een positieve test worden aan werknemers disciplinaire straffen opgelegd dan wel worden zij ontslagen. In dit kader hebben werknemers een ‘drug-free workplace policy’ training gevolgd waarbij ze ook een verklaring ondertekend hebben waarin ze aanvaarden dat een positieve test tot ontslag kan leiden.

Werkneemster is geselecteerd voor een drugstest. Na een positief testresultaat is haar medegedeeld dat er drie mogelijkheden waren: aanmelding voor een rehabilitatieprogramma, ontslag krijgen of vrijwillig ontslag nemen. Nadat werkneemster heeft laten weten dat zij niet wenst deel te nemen aan het rehabilitatieprogramma, is zij op staande voet ontslagen.

Procedure
Het belangrijkste verweer van werkneemster is haar stelling dat het antidrugsbeleid een ontoelaatbare inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer maakt waarvoor geen toereikende rechtvaardiging bestaat.

Het antidrugsbeleid van de werkgever maakt geen onderscheid tussen drugsgebruik in de vrije tijd en onder werktijd. Werkneemster wordt in deze zaak gestraft wegens cocaïne gebruik in privé tijd. Dit is een vergaande inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer. De inbreuk is volgens de Hoge Raad gerechtvaardigd, indien deze inbreuk een legitiem doel dient. In deze zaak is het behoud van een goede naam en aantrekkelijkheid voor de gasten door correct gedrag van de werknemers een legitiem doel, aldus de Hoge Raad.

Conclusie
De Hoge Raad bevestigt hiermee dat het gedrag van werknemers in hun vrije tijd een rol kan spelen bij het oordeel van de rechter over het gegeven ontslag. Ter rechtvaardiging van de (vergaande!) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet wel een legitiem doel worden gediend.