Fusie Achmea – De Friesland goedgekeurd door NMa

sector:

Zorg

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

14 juni 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) heeft de fusie tussen verzekeraar Eureko B.V., onderdeel van Achmea (‘Achmea’), en zorgverzekeraar Coöperatie De Friesland U.A. (‘De Friesland’)  na een uitgebreid onderzoek goedgekeurd. Voor de fusie was een vergunning van de NMa vereist. De NMa had in de eerste fase geoordeeld dat nader onderzoek vereist was om te beoordelen of de fusie geen mededingingsbezwaren met zich mee bracht. De NMa heeft in haar besluit nu geconcludeerd dat dit niet het geval is.

Op 28 december 2010 heeft de NMa besloten dat voor de fusie tussen Achmea en De Friesland een vergunning is vereist. Partijen hebben een aanvraag voor een vergunning op 10 januari jl. ingediend. Het onderzoek dat de NMa vervolgens heeft verricht is gericht op de positie van Achmea en De Friesland op de zorginkoopmarkt in Friesland.

Na de fusie zullen Achmea en De Friesland op de zorginkoopmarkt in Friesland een sterke positie krijgen. De NMa is echter van mening dat er voldoende concurrentiedruk uitgaat van andere zorgverzekeraars. Het is derhalve niet aannemelijk dat Achmea en De Friesland de door hen aangeboden zorgverzekeringen significant verhogen of dat concurrenten gedwongen worden een premiestijging door te voeren als gevolg van een mogelijke stijging van hun inkoopprijzen in Friesland. Ook is het niet aannemelijk dat de kwaliteit van de zorg door de fusie in gevaar komt of polisvoorwaarden verslechteren. Henk Don, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa licht dit als volgt toe: “Als patiënten/verzekerden ontevreden zijn over het zorgaanbod of polisvoorwaarden kunnen zij vrij eenvoudig overstappen naar een concurrerende zorgverzekeraar. Door het risico klanten kwijt te raken aan concurrenten, zal de nieuwe combinatie wel drie keer nadenken voordat zij de kwaliteit van het zorgaanbod of van de polisvoorwaarden laat verslechteren.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op grond van het Samenwerkingsprotocol tussen de NMa en de NZa op 31 mei 2011 een zienswijze afgegeven over de voorgenomen fusie. De zienswijze van de NZa is in lijn met de conclusies van de NMa. De NZa komt dan ook tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat de fusie negatieve gevolgen kan hebben voor de publieke belangen op de zorgverzekerings- en/of op de zorginkoopmarkt.