Bevriezing van Vermogen in Nederland en de EU (2): Basisprincipes

04 mei 2017

In Nederland is het voor schuldeisers relatief eenvoudig om beslag te leggen op bezittingen. Als je van mening bent dat je een legitieme claim hebt, en je kunt bezittingen in Nederland of de EU vinden, dan kan het de moeite waard zijn om toestemming te vragen aan de Nederlandse rechtbank om deze bezittingen te grijpen of te bevriezen. Hiermee zet je druk op je debiteur – en zorg je er uiteindelijk voor dat je claim wordt betaald.

Dit is de 2e in een reeks over hoe je bezittingen kunt grijpen in Nederland en de EU. Andere bijdragen worden binnenkort gepubliceerd.

Zoals we in onze vorige blog hebben uitgelegd, stelt Nederland schuldeisers in staat om verschillende soorten activa vast te grijpen via een conservatoir beslag of conservatoir bevel. Afhankelijk van het type bezit dat is gegrepen, kunnen verschillende wettelijke regels van toepassing zijn. Over het algemeen maakt de Nederlandse jurisdictie het bevriezen van activa echter snel, goedkoop en zeer eenvoudig. Aan de basis van de wettelijke regels die van toepassing zijn op de specifieke soorten beslag, zijn er een aantal basisprincipes en algemene vereisten die van toepassing zijn op elke categorie van activa.

Er moet aan een aantal algemene voorwaarden worden voldaan om een bevriezingsbevel van een Nederlandse rechter te krijgen. Houd er rekening mee dat in de praktijk veel bezittingen in beslag kunnen worden genomen; de procedure is normaal gesproken ex parte, wat betekent dat de debiteur zich niet bewust is dat zijn bezittingen mogelijk worden bevroren; en het succespercentage is over het algemeen hoog. Zeker in internationaal perspectief lijken Nederlandse rechters relatief bereid om verzoeken om bevriezingsbevelen te verlenen, zolang ze maar goed onderbouwd zijn.

Om een bevriezingsbevel te verkrijgen, moet de schuldeiser een plausibele contractuele of niet-contractuele claim presenteren. Het is niet nodig om alle argumenten van een bepaalde zaak naar voren te brengen. De schuldeiser moet echter de feiten presenteren en een samenvatting geven van de argumenten heen en weer. De eiser moet uitleggen waarom het beslag nodig is om de claim te beveiligen. Een gevoel van urgentie is echter geen vereiste.

Je hebt een Nederlandse advocaat nodig om een schriftelijk verzoek in te dienen bij een Nederlandse rechtbank. Dit kan normaal gesproken binnen 1 dag gebeuren. De aanvraag bevat een ex parte verzoek aan de Nederlandse rechter om de schuldeiser toe te staan de bezittingen van de debiteur eenzijdig te bevriezen. Het zal onder andere het volgende bevatten: (i) details die de aanvrager identificeren; (ii) details die de debiteur identificeren; (iii) de aard van het bevriezingsbevel; en (iv) de wettelijke regels die door de aanvrager worden ingeroepen.

De schuldeiser moet een nauwkeurige beschrijving van de vordering en de wettelijke basis ervan geven. Naast dat een soort bewijs voor de claim moet worden ingediend. In het geval van een contractuele claim kan dit bewijs bijvoorbeeld bestaan uit het werkelijke contract en de kennisgeving van verzuim, of de lijst met onbetaalde facturen en de betalingseis. Voor niet-contractuele claims kan dit elk ander relevant stuk bewijs zijn en de kennisgeving van aansprakelijkheid. Ook moet een indicatie van de verdediging van de debiteur tegen de claim en de wettelijke basis ervan worden gegeven.

Aangezien de rechter alle informatie moet hebben die mogelijk relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag, is de aanvrager verplicht informatie te geven over alle huidige en eerdere procedures die relevant zijn voor een goede beoordeling van de zaak. Dit omvat bijvoorbeeld eerder ingediende aanvragen voor beslaglegging.

De rechter die het conservatoire beslag heeft verleend in een voorlopige voorziening kan het beslag opheffen op verzoek van elke belanghebbende. Om het beslag op te heffen, moet de belanghebbende partij aantonen dat de claim onvoldoende is onderbouwd of zelfs vals is. Dit kan het geval zijn als de claim niet bestaat of is verlopen. Een andere manier om een beslag te beëindigen is om de claim voor de schuldeiser te beveiligen door voldoende onderpand aan te bieden in plaats van de gegrepen activa (bijvoorbeeld een bankgarantie).

Als blijkt dat de schuldeiser onrechtmatig activa heeft bevroren, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. Het bevriezen van activa is een relatief snelle en goedkope manier om druk uit te oefenen op een tegenpartij, maar als het onrechtmatig wordt gebruikt, zal de schuldeiser de schuldenaar moeten compenseren (risicoaansprakelijkheid).

Heb je vragen? Als een groot Nederlands advocatenkantoor staan we voor je klaar. Neem contact op met een van onze specialisten in beslaglegging, Matthijs Steenpoorte of Arjen van Haandel.

Deze informatie is inmiddels achterhaald/verouderd. Voor de actuele inhoud klik hier.