Fortis en Fortis-functionarissen aansprakelijk jegens beleggers

29 oktober 2012

In 2008 heeft de deconfiture van Fortis plaatsgevonden. Eind juni 2008 ging de beurskoers van Fortis onderuit en in oktober 2008 werd Fortis genationaliseerd, nadat het vertrouwen in de bank geheel was weggevallen. Beleggers, houders van aandelen Fortis, leden daarbij schade. Inmiddels zijn diverse procedures gevoerd en is voor het eerst de civielrechtelijke aansprakelijkheid uitgesproken: bij vonnis van 15 februari 2012 heeft Rechtbank Utrecht geoordeeld dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Fortis en van haar functionarissen jegens beleggers. Fortis en twee functionarissen zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade.

Klik op onderstaande bijlage om het gehele artikel van mr. R.W. Elgers te lezen dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk, nummer 5, jaargang 7, juli 2012.