Fiscale aftrekbaarheid hypotheekrente

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

16 mei 2010

De hypotheekrente, betaald voor de eigen woning kan gelukkig nog steeds als fiscaal aftrekbare post in mindering worden gebracht op het inkomen van de eigenaar van die woning. Het is te hopen dat de politiek in ieder geval op dit moment die hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat. De vastgoedsector heeft het in Nederland al zo moeilijk.

Als echtgenoten gaan scheiden biedt artikel 3:111 lid 4 Wet IB 2001 hen een extra faciliteit. Vanaf de dag dat de ex-partners gescheiden gaan wonen, blijft de hypotheekrente nog twee jaar aftrekbaar. Ten onrechte is wel gedacht dat die fiscale faciliteit in alle gevallen dat partijen gaan scheiden, blijft gelden. Dat is echter niet zo.

Gaan partijen in de loop van een jaar scheiden en zijn zij fiscale partners, dan kunnen zij op grond van artikel 2:17 lid 7 Wet IB 2001 het gehele jaar als fiscaal partner worden aangemerkt. Zijn zij geen fiscale partners, dan biedt de hiervoor genoemde “tweejaarstermijn” alleen uitkomst voor de belastingplichtige, die de woning heeft verlaten. Gedurende twee jaar mag die belastingplichtige de woning nog als een “eigen woning” beschouwen (zegge: zijn hoofdverblijf). Voor fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente moet echter ook aan de overige vereisten van artikel 3:111 lid 4 Wet IB zijn voldaan: de woning moet zijn eigendom zijn (zodat de waardeverandering hem aangaat) en de woning moet gedurende die periode de gewezen partner van de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan. Wat betekent dit in concrete situaties?

–   

Is sprake van een gezamenlijke woning en de alimentatiegerechtigde vrouw verlaat die woning, dan kan de alimentatieplichtige man slechts de helft van de hypotheekrente in fiscale aftrek brengen. Zou de man de woning echter hebben verlaten, dan zou hij gedurende twee jaar de gehele hypotheekrente fiscaal in aftrek kunnen brengen: 50% als eigenwoningschuld en 50% als alimentatie. Laatstgenoemd bedrag zou de vrouw bij haar inkomen moeten optellen, maar zij trekt dat tegelijkertijd af ten titel van voldoening van hypotheekrente.

Is de woning volledig eigendom van de man, dan blijft de hypotheekrente voor hem fiscaal aftrekbaar, als hij in de woning blijft wonen. Blijft de vrouw in de woning wonen, dan kan de man nog gedurende twee jaar de hypotheekrente als eigenwoningschuld aftrekken.

Over deze problematiek deed het Hof ’s-Gravenhage op 6 januari 2010 (LJN BL5246 en RFR 2010, 60) uitspraak. In EB december 2009 en april 2010 verscheen over deze problematiek een tweetal artikelen van de hand van Rianne Kavelaars-Niekoop en mevrouw mr. Verhoeff.