Financieel Management, 6 november 2007, “NMa beboet bestuurders en werknemers”

expertise:

Mededinging & Regulering

15 november 2007

De recente wijzigingen van de Mededingingswet ("Mw") zijn niet allen interessant vanuit het perspectief van het Mededingingrecht maar ook vanwege de arbeidC Het belang van een interne gedragscode wordt voor werkgevers steeds groter. Daarnaast neemt ook de verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en werknemers toe. 

 

Download bijlage: 1107100328_001 (PDF, 102 KB