Financieel-economische crisis als onvoorziene omstandigheid

04 augustus 2014

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland heeft recentelijk geoordeeld dat het voor de betrokken professionele partijen onvoorzien was dat de financieel-economische crisis en de daarmee gepaard gaande crisis op de woningmarkt zo ingrijpend is (geweest) en relatief lang zou duren. Gelet daarop is het in de optiek van de voorzieningenrechter niet ondenkbeeldig dat de bodemrechter – later oordelend – zal uitspreken dat de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden moet worden gewijzigd in die zin dat aanleiding bestaat de openbare ruimte aan de Gemeente te leveren alvorens het gehele exploitatiegebied woonrijp is gemaakt. De voorzieningenrechter betrekt bij dit oordeel dat de belangen van de Gemeente in dezen zwaarder wegen dan die van haar contractspartij. Zie de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland 4 april 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1754