Facebook foto’s dochter reden voor ontslag op staande voet

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

27 augustus 2014

Een IC-verpleegkundige heeft tijdens diensttijd foto’s gemaakt van haar dochter op de IC-afdeling. Dochterlief heeft de foto’s op Facebook gezet. Werkgever heeft daarop de IC-verpleegkundige op staande voet ontslagen wegens dringende redenen. De regels en normen terzake onder andere de uitvoering van zorg, overdracht van zorg, hygiëne, vertrouwelijkheid en privacy zijn geschonden. Desondanks neemt de kantonrechter in kort geding geen dringende redenen aan en is dus het ontslag op staande voet (vooralsnog) niet terecht. Waarom niet?

Relevante feiten

Werkneemster, hierna ‘X’ is werkzaam als IC-verpleegkundige op een zogeheten ‘level 3’ IC-afdeling, het hoogste niveau van IC-afdelingen in Nederland. Patiënten op deze afdeling worden 1 op 1 verzorgd. X is al zeer lange tijd in dienst, vanaf 1 december 1978 en vanaf 1984 in haar huidige functie.

Tijdens een nachtdienst heeft X haar dochter binnengelaten. De dochter van werkneemster wilde met het oog op wereldwijde Miss International verkiezingen haar portfolio uitbreiden met een item over de gezondheidszorg in Nederland. In dat kader wilde zij enkele foto’s maken op de IC-afdeling. Door X zijn 15 foto’s gemaakt op 4 verschillende locaties. Hierbij heeft zij haar dochter haar witte uniformjasje aangegeven en tussendoor ook nog een overschort, mutsje, handschoenen en mondkapje. Twee collega’s van X hebben haar tijdens het maken van de foto’s gevraagd of zij daarvoor toestemming had. X heeft daarop geantwoord dat ze dit geregeld had, terwijl dit niet het geval was.

Dochterlief heeft 8 foto’s op Facebook geplaatst. Hierop heeft de teamleidinggevende, die deze foto’s voorbij zag komen op Facebook, X gebeld. X heeft in dit gesprek (wederom) gelogen dat zij toestemming had voor de foto’s van een arts-assistent.

X is door werkgever op staande voet ontslagen. Werkgever heeft daarnaast een voorwaardelijk ontbindingsverzoek ingediend. X vordert in kort geding wedertewerkstelling.

Standpunt werkgever

Werkgever verwijt X dat zij diverse normen niet in acht heeft genomen, meerdere regels heeft overtreden en geen rekening heeft gehouden met de belangen van de patiënten, haar collega’s en werkgever. Zo heeft zij zich gedurende de fotoshoot niet volledig beziggehouden met haar werk en evenmin conform de geldende protocollen gehandeld door de zorg niet over te dragen toen zij de kamer van haar patiënt verliet. Dit is ernstig verwijtbaar, temeer gezien de aard van haar functie die constante oplettendheid vergt. Ook heeft zij de hygiënevoorschriften overtreden en tegen collega’s gelogen dat zij toestemming had voor de fotoshoot. X heeft het mogelijk gemaakt dat, zonder toestemming, foto’s op internet werden geopenbaard en zij heeft met haar handelswijze de privacy en het vertrouwen van de patiënten, collega’s en werkgever geschonden.

Standpunt werkneemster (X)

X heeft als verweer gevoerd dat niet alle verwijten zich hebben voorgedaan. Zo heeft volgens haar de fotoshoot niet afgedaan aan de zorg die zij haar patiënt heeft gegeven. Het was een eenmalige korte gebeurtenis, zonder kwade bedoelingen en gezien haar lange en smetteloze dienstverband mag dit geen reden zijn voor ontslag op staande voet.

Beoordeling

De kantonrechter overweegt dat vaststaat dat X zich circa 45 minuten niet bezig gehouden heeft met haar eigen(lijke) werkzaamheden. Dit is zonder meer verwijtbaar en in strijd met diverse regels en normen. Er is tevens sprake van een verwijtbare schending van de privacy van de patiënten, ook al zijn ze niet herkenbaar op de foto’s. X heeft erkend dat zij heeft gelogen tegen (meerdere) collega’s en zij heeft daarmee het vertrouwen van collega’s beschaamd.

Aan X kunnen dan ook een aantal ernstige verwijten worden gemaakt en werkgever mag X haar handelen zwaar aanrekenen. Maar, wel is het zo dat alle verwijten zijn terug te voeren op één relatief korte gebeurtenis, waarbij X ondoordacht en onzorgvuldig heeft gehandeld. Van kwade bedoelingen is niet gebleken. De kantonrechter neemt verder de gevolgen van het handelen mee in de beoordeling en overweegt dat van daadwerkelijke en concrete schade of negatieve gevolgen niet is gebleken. Tenslotte is sprake van een zeer lang dienstverband (35 jaar) en X heeft gedurende die gehele 35 jaar goed gefunctioneerd.

De kantonrechter weegt al deze omstandigheden en is van oordeel dat – ondanks de ernstige verwijten – geen sprake is van een dringende reden. De kantonrechter acht het dus niet aannemelijk dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure standhoudt. Wel heeft het handelen van X er voor gezorgd dat een vertrouwensbreuk is ontstaan en de kantonrechter gaat daarom wel over tot de verzochte voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Aangezien X in overwegende mate een verwijt kan worden gemaakt van de vertrouwensbreuk wordt geen vergoeding toegekend. De door X gevorderde wedertewerkstelling wordt afgewezen.

Conclusie

De ernstige verwijten, in de vorm van een eenmalige uitglijder, leggen het in deze zaak af tegen het zeer langdurige – en smetteloze – dienstverband van werkneemster. Dit oordeel van de kantonrechter is een duidelijk voorbeeld waarin de weging van alle omstandigheden maakt dat een ontslag op staande voet niet overeind blijft, terwijl wel degelijk sprake is van ernstige verwijten.

Deze afweging van de kantonrechter leidt overigens wel tot twijfel: uit het feit dat X tweemaal gelogen heeft tegen collega’s over de toestemming voor de fotoshoot, zou immers ook afgeleid kunnen worden dat zij zich goed bewust was van het onjuiste van haar handelen en als een bevestiging van haar onbetrouwbaarheid kunnen worden gezien. Dat plaatst de ‘eenmalige uitglijder’ in een ander perspectief.