Samenwerking tussen Europese landen bij onderzoeken naar mogelijke…

23 september 2014

Laatste tijd is de hotelindustrie in Europa in rep en roer door onderzoeken naar het prijsbeleid. Toezichthouders in verschillende EU-lidstaten zijn op zoek gegaan naar mogelijke overtredingen van de mededingingsregels in de hotelsector. Deze parallelle onderzoeken worden door de toezichthouders gezien als een uitstekende kans om hun Europese samenwerking te versterken.

Bedrijven, inclusief hotelketens en online platforms zoals HRS, Expedia en Booking.com, moeten zich aan de Europese en nationale mededingingsregels houden. Dit betekent met name dat zij het kartelverbod niet mogen overtreden – zij mogen de marktconcurrentie niet opmerkelijk beperken, bijvoorbeeld door onderlinge prijsafspraken te maken.

We hebben eerder [hier en hier] geschreven dat er in verschillende EU-lidstaten vermoedens waren gerezen dat bedrijven in de hotelindustrie toch overtredingen van de mededingingsregels begaan. Sinds 2010 hebben nationale toezichthouders daarom onderzoeken gestart in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Zweden, Ierland, België en Denemarken. In Nederland is er tot nu toe echter nog geen officieel onderzoek geopend.

Het fenomeen waar de toezichthouders zich voornamelijk op richten is ‘prijspariteit’ (best price of price parity). Dit houdt in dat bedrijven overeenkomen dat de ene partij altijd de beste prijs krijgt. Als de andere partij zijn product ergens anders goedkoper op de markt wil brengen, is hij verplicht om de eerste partij dezelfde lagere prijs aan te bieden.

Wat betreft de hotelindustrie gaan de afspraken over het feit dat hotels beloven om een bepaald online platform steeds de beste prijs te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat hotels niet langer een lagere prijs op hun eigen websites mogen hanteren, wat de vrije concurrentie zou kunnen beperken.

Op 17 september 2014 kwamen in Florence toezichthouders uit de landen samen om de stand van zaken te bespreken in deze parallelle onderzoeken. De Europese Commissie heeft deze bijeenkomst geprezen voor haar beslissing in juni om de verschillende kartelonderzoeken op nationaal niveau te laten uitvoeren in plaats van ze zelf op zich te nemen.

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen uitgesproken. Elke lidstaat die nu het prijspariteitprobleem in de hotelindustrie onderzoekt, hanteert een ander juridisch kader voor mededinging, stelt andere vragen en kan andere sancties opleggen.

Deze situatie brengt het risico van uiteenlopende resultaten in de verschillende lidstaten met zich mee. Dit kan onder meer komen door verschillende beoordeeldingen van de nationale marktomstandigheden in de diverse lidstaten. Dit is de reden dat de Europese Commissie besloten heeft om de onderzoeken te coördineren via het European Competition Network (ECN), een forum waar nationale en Europese toezichthouders elkaar ontmoeten om informatie uit te wisselen en acties te coördineren.

Dan Sjöblom, het hoofd van de Zweedse toezichthouder, heeft aangekondigd dat hij vertrouwen heeft in de positieve invloed die deze parallelle onderzoeken op de bestaande Europese samenwerking zouden hebben.

Wilt u meer weten? Vraag dan gerust aan Minos van Joolingen door hem te mailen via m.vanjoolingen@www.banning.nl. U kunt ook zijn LinkedIn [hier] en website [hier] raadplegen.

Wil je op de hoogte blijven? Download dan [hier] onze eBooks en nieuwsbrieven.