Europese Commissie geeft weer waarschuwing af

expertise:

Mededinging & Regulering

08 april 2009

Op 16 februari jl. deelde Eurocommissaris Neelie Kroes mee dat zij “inkoopcombinaties” in de foodsector scherp in de gaten zal blijven houden. Gezamenlijke inkoop mag, maar er dreigt een risico dat andere inkopers worden buitengesloten. Daarnaast mag gezamenlijke inkoop niet leiden tot afspraken over gezamenlijke verkoop op de verkoopmarkt.

Op 5 maart jl. heeft de Europese Commissie kenbaar gemaakt dat zij nader onderzoek doet naar de prijsstelling van elektronica goederen. Er zijn signalen dat producenten de markten zouden verdelen teneinde de prijzen kunstmatig hoger te houden. In het verlengde daarvan wordt ook gekeken naar online-verkopen. Verkoop via internet kan op gespannen komen te staan met verkoop via een (fysieke) winkel. De kosten van een webshop zijn beduidend lager, hetgeen tot uitdrukking komt in de prijs. Het hanteren van een selectief distributiestelsel kan echter deels uitkomst bieden.