Europese Commissie brengt rapport uit in vrachtwagenkartel

20 november 2014

De Europese Commissie verdenkt een aantal vrachtwagenproducenten ervan zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van het Europese kartelverbod. Zij zouden onderling prijzen hebben afgestemd.

Op 20 november 2014 heeft de Commissie een rapport (“statement of objections”) uitgebracht om de betrokken ondernemingen te informeren over haar bevindingen. Partijen hebben de komende periode de kans om op dit rapport te reageren, waarna de Commissie zal besluiten of zij wel of niet een sanctie oplegt.

De betrokken producenten worden ervan verdacht onderling prijsafspraken te hebben gemaakt binnen de Europese markt. Naar verluid zou het om afspraken gaan van 10 jaar geleden. Prijsafspraken zijn een klassieke vorm van kartels en zijn verboden op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). De reden voor dit verbod is dat zulke afspraken vrijwel altijd de onderlinge concurrentie beperken.

Aanvankelijk was het onderzoek gestart door de Engelse mededingingsautoriteit in 2010. Parallel daaraan startte de Commissie begin 2011 met onaangekondigde invallen bij verschillende ondernemingen die actief zijn in de vrachtwagenindustrie. O.a. DAF, Volvo en Daimler waren onderwerp van onderzoek. In 2012 besloot de Engelse mededingingsautoriteit haar onderzoek te staken en verder onderzoek geheel over te laten aan de Commissie.

In maart dit jaar beboette de Commissie al meerdere ondernemingen in de auto-industrie voor overtredingen van het Europese kartelverbod. Het ging daarbij om een kartel in de autolager industrie.

Meer weten? Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier).

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.