Europees luchtvaartkartel: partijen moeten doorprocederen

26 september 2013

Het gerechtshof Amsterdam heeft deze week in het luchtvaartkartel beslist dat de procedure die Equilib voor vele benadeelden in Nederland heeft aangespannen tegen een aantal luchtvaartmaatschappijen, niet zomaar mag worden aangehouden in afwachting van een uitspraak van de Europese rechter.

Het draait in het luchtvaartkartel om afspraken die luchtvaartmaatschappijen in de periode van december 1999 tot februari 2006 hebben gemaakt over brandstof- en veiligheidstoeslagen. Volgens de Europese Commissie zijn die afspraken in strijd met het Europese mededingingsrecht. De Europese Commissie heeft de luchtvaartmaatschappijen op 9 november 2010 forse boetes opgelegd tot een bedrag van in totaal bijna 800 miljoen euro.  De luchtvaartmaatschappijen zijn daartegen in beroep gegaan bij de Europese rechter.

Veel binnenlandse en buitenlandse bedrijven claimen schadevergoeding van de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben hun claim overgedragen aan Equilib, dat in Nederland een procedure aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank Amsterdam om schadevergoeding te krijgen. De luchtvaartmaatschappijen hebben de rechtbank verzocht die procedure uit te stellen totdat de Europese rechter uitspraak heeft gedaan over het boetebesluit van de Europese Commissie. De rechtbank heeft dat verzoek op 7 maart 2012 toegewezen. Het uitstel kan meebrengen dat de procedure jarenlang stilligt.

In het hoger beroep tegen die uitspraak heeft het hof nu bepaald dat uitstel alleen aan de orde is als het gaat om kwesties die verband houden met het boetebesluit en als er in redelijkheid twijfel kan bestaan aan de geldigheid van dat besluit. De zaak gaat daarom weer verder bij de rechtbank.

Meer weten?

Mail vrijblijvend Martijn Jongmans

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.