EUR 10,2 miljoen boete voor illegale franchise

05 januari 2015

Germanos, een dochterbedrijf van de Griekse telecomgigant OTE en een indirecte participatie van Deutsche Telekom, kreeg in Griekenland een kartelboete van EUR 10,2 miljoen. De onderneming legde haar distributeurs en franchisees illegale beperkingen op, waardoor de vrije concurrentie op de Griekse telecommarkt ernstig werd gehinderd.

Germanos is een specialist op het gebied van telecom (bellen/tv/internet). Het bedrijf hanteert in Griekenland een selectief distributienetwerk, waarbij door Germanos geselecteerde distributeurs en franchisees telecomgoederen doorverkopen aan consumenten.

Volgens het boetebesluit van de Griekse mededingingsautoriteit hanteerde Germanos gedurende meer dan 20 jaar illegale afspraken en -voorwaarden in de contracten met distributeurs en franchisees (1990-2012). De gewraakte contractuele clausules zagen op:

  • het beperken van leveringen van distributeurs en franchisees onderling; en
  • resale price maintenance: het kunstmatig hoog houden van de (door)verkoopprijs.

Met deze ‘verticale’ beperkingen van de vrije concurrentie kwam Germanos in strijd met zowel het Griekse, als het Europese kartelverbod. Vanwege de ernst van de inbreuk legde de Griekse mededingingsautoriteit 30 december 2014 een kartelboete op van meer dan EUR 10,2 miljoen.

Relevantie voor Nederlandse bedrijven

Deze zaak onderstreept nogmaals dat binnen ‘verticale’ rechtsverhoudingen gewaakt moet worden tegen illegale contractuele beperkingen van de vrije concurrentie. Het compliance risico is relatief groot, onder meer gezien de hoogte van de boetes.

De Griekse mededingingsautoriteit zit samen met andere Europese kartelwaakhonden en de Europese Commissie in het European Competition Network. Binnen dat netwerk wisselen de EU lidstaten informatie uit over lopende onderzoeken, en delen zij opgedane kennis. Het is niet ongebruikelijk dat kennis opgedaan in één karteldossier, vervolgens leidt tot onderzoeken in andere EU lidstaten.

Vraag stellen over franchiseafspraken of selectieve distributie?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.