EU Legt Nike Sancties Op voor Belemmeren van Internationale Online Verkoop van Voetbal Merchandise

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

24 maart 2019

Inleiding

Het is cruciaal dat elke afspraak in zakelijke contracten nauwkeurig wordt vastgelegd. Dit werd onlangs nog eens onderstreept door het Hof in Den Haag in een uitspraak van 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089).

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag

In 2007 sloten EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst was het de gedeelde verantwoordelijkheid van EET om de energie voor GreenChoice aan te kopen bij TenneT en om programmaverantwoordelijkheid te dragen. De kosten van deze diensten en de doorbelasting aan de GreenChoice-klanten werden in het contract vastgelegd. De kwestie die het hof aan het licht moest brengen was of EET het recht had kosten door te rekenen die niet eerst aan GreenChoice waren gefactureerd.

Het hof legde de nadruk op de taalkundige interpretatie van het contract, iets dat van groot belang is bij strikte zakelijke contracten tussen professionele partijen die onderhandelen over de inhoud van een contract. Ook de historie van het contract en de ‘volledige overeenkomstclausule’ speelden een belangrijke rol bij deze interpretatie.

Bij het afsluiten van de overeenkomst tussen GreenChoice en EET, hadden beide partijen juridische bijstand. Het hof hechtte waarde aan de taalkundige interpretatie van het contract, voortkomend uit de onderhandelingen tussen de partijen die hebben geleid tot de gedetailleerde dienstverleningsovereenkomst.

Praktisch advies

Het is belangrijk dat afspraken bij zakelijke contracten duidelijk en nauwkeurig worden vastgelegd. Dit geldt vooral voor professionele partijen. In veel gevallen is de taalkundige interpretatie van contractuele voorwaarden cruciaal.

Veel zakelijke contracten bevatten een “volledige overeenkomstclausule”. Deze clausule bevestigt dat alle overeengekomen aspecten in het contract zijn opgenomen en dat eerdere afspraken vervallen.

Voor juridisch advies of eventuele vragen kunt u terecht bij [Marc Janssen](https://www.banning.nl/onze-mensen/mr-m-a-j-g-marc-janssen-banning/) of andere leden van onze [afdeling ondernemingsrecht](https://www.banning.nl/expertise/ondernemingsrecht/).