EU Straft Nike voor Beperken Grensoverschrijdende Online Voetbal Merchandise Verkoop

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

24 maart 2019

Inleiding

De nauwkeurige vastlegging van elke afspraak in zakelijke contracten is essentieel, zo werd onlangs benadrukt door het Hof in Den Haag in een uitspraak van 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089).

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag

In 2007 gingen EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst aan. Binnen deze overeenkomst was EET mede verantwoordelijk voor de inkoop van energie voor GreenChoice bij TenneT en het dragen van programmaverantwoordelijkheid. Kosten van deze diensten en doorbelasting naar de klanten van GreenChoice werden in het contract vastgelegd. De kwestie die het hof beoordeelde was of EET recht had om kosten door te rekenen die niet eerst aan GreenChoice waren gefactureerd.

Het hof legde de nadruk op taalkundige interpretatie van het contract, wat van groot belang is bij strikte zakelijke contracten tussen professionele partijen die onderhandelen over de inhoud van een contract. Ook de ontstaansgeschiedenis van het contract en de “volledige overeenkomstclausule” speelden een belangrijke rol in deze interpretatie.

Bij het aangaan van de overeenkomst tussen GreenChoice en EET hadden beide partijen juridische bijstand. Het hof waardeerde de taalkundige interpretatie van het contract, voortgekomen uit de onderhandelingen tussen de partijen die resulteerden in de gedetailleerde dienstverleningsovereenkomst.

Praktisch advies

Bij zakelijke contracten is het essentieel dat afspraken duidelijk en nauwkeurig worden vastgelegd, vooral bij professionele partijen. Vaak is de taalkundige interpretatie van contractvoorwaarden cruciaal.

Veel zakelijke contracten bevatten een “volledige overeenkomstclausule”. Deze clausule bevestigt dat alle overeengekomen aspecten in het contract zijn opgenomen en dat eerdere afspraken komen te vervallen.

Voor juridisch advies of vragen kunt u terecht bij [Marc Janssen](https://www.banning.nl/onze-mensen/mr-m-a-j-g-marc-janssen-banning/) of andere leden van onze [afdeling ondernemingsrecht](https://www.banning.nl/expertise/ondernemingsrecht/).