EU-Singapore Handel: Forum Selectie Clausules (1/2) – Geoptimaliseerd voor Nederlandse SEO

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

20 maart 2017

Inhoud: “””

In 2016 importeerde Nederland voor meer dan 4,2 miljard euro aan goederen uit Singapore. De Nederlandse export was nog omvangrijker: bijna 4,9 miljard euro. Voeg daarbij de export van diensten ter waarde van meer dan 6,6 miljard euro en het is duidelijk dat beide landen belangrijke handelspartners zijn. Gezien deze nauwe zakelijke banden, zal het geen verrassing zijn dat Nederlandse en Singaporese bedrijven van tijd tot tijd te maken krijgen met contractuele conflicten. Als dat gebeurt, moeten deze bedrijven mogelijk naar de rechter. Maar worden vonnissen ook in het buitenland erkend en ten uitvoer gelegd?

De Conventie van 30 juni 2005 betreffende de keuze van het gerecht (inclusief toelichtend verslag) is een instrument van internationaal recht dat relevant is voor het beantwoorden van deze vragen. Ondertekend door de EU, VS, Mexico, Singapore en Oekraïne, trad het in werking tussen de EU en Singapore in 2016.

De Conventie heeft tot doel internationale handel en investeringen te bevorderen door een betere gerechtelijke samenwerking, door uniforme regels vast te stellen over jurisdictie en erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in civiele of handelszaken (Artikel 1(1)). Het is van toepassing wanneer EU- en/of Singaporese partijen een exclusieve forumkeuzeovereenkomst sluiten: “een overeenkomst gesloten door twee of meer partijen [schriftelijk of anderszins toegankelijk] en wijst, voor het beslechten van geschillen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan in verband met een bepaalde rechtelijke betrekking, de rechtbanken van één Verdragsstaat of één of meer specifieke rechtbanken van één Verdragsstaat aan tot uitsluiting van de jurisdictie van andere rechtbanken” (Artikel 3(a))).

Partijen hoeven geen individuele rechtbank aan te wijzen. Een verwijzing zoals “de rechtbanken van Staat [X] hebben jurisdictie” is toegestaan, zolang het een groep van rechtbanken in hetzelfde land betreft. Bovendien is het niet nodig om te verklaren dat de overeenkomst exclusief is. Het aanwijzen van specifieke rechtbanken maakt het automatisch exclusief.

Erkenning en tenuitvoerlegging: basisprincipe

De EU en Singapore erkennen en voeren in principe alle uitspraken uit die gegeven zijn door de door partijen gekozen rechtbank (Artikel 8(1)). Hetzelfde geldt voor gerechtelijke schikkingen die voor die rechtbank zijn bereikt (Artikel 12).

Erkenning en tenuitvoerlegging: let op mogelijke moeilijkheden

Het zou misleidend zijn om te suggereren dat alle uitspraken van het door de partijen gekozen forum in het buitenland worden erkend en uitgevoerd. De Conventie bevat een aantal uitzonderingen en valkuilen. Ik zal de meest indringende bespreken.

Ten eerste, wanneer een kwestie die ratione materiae uit de reikwijdte van de Conventie is uitgesloten, als een voorlopige vraag opkwam, wordt de uitspraak over die vraag niet erkend of uitgevoerd (Artikel 10(1)).

Ten tweede, kunnen rechtbanken in andere Verdragsstaten uitspraken over zaken die ratione materiae uit de reikwijdte van de Conventie zijn uitgesloten, weigeren. Dit kan leiden tot gedeeltelijke weigering van een vonnis, d.w.z. het deel dat gaat over een kwestie die uit de reikwijdte van de Conventie is uitgesloten (Artikel 10(2)). In geval van IP-procedures gelden specifieke regels (Artikel 10(3)).

Ten derde, kan de erkenning of tenuitvoerlegging van een vonnis worden geweigerd als, en voor zover het vonnis schadevergoedingen toekent, waaronder voorbeeldige of punitieve schadevergoedingen, die een partij niet compenseren voor daadwerkelijk verlies of geleden schade (Artikel 11(1)). Schadevergoedingen die door de rechtbank van herkomst zijn toegewezen om kosten en uitgaven in verband met de procedure te dekken, moeten los worden gezien van deze beoordeling (Artikel 11(2)).

Ten vierde, is de erkenning en tenuitvoerlegging in andere Verdragsstaten niet automatisch. Een partij moet produceren:

  • een volledige en gecertificeerde kopie van het vonnis;
  • de exclusieve forumkeuzeovereenkomst, een gecertificeerde kopie daarvan of ander bewijs van het bestaan ervan;
  • onder bepaalde omstandigheden, aanvullend (procesrechtelijk) bewijs (Artikel 13(1)).

Ten vijfde, wordt de procedure voor erkenning, verklaring van uitvoerbaarheid of inschrijving voor uitvoering, en de uitvoering van het vonnis, in principe beheerst door het recht van de aangezochte Staat. Nationale procedurele regels kunnen leiden tot verdere complicaties.

Meer informatie?

Als u meer informatie nodig heeft over het opstellen van contracten of Nederlandse of EU-rechtbanken, neem dan gerust contact op met een van onze experts in internationale handelsgeschillen, Adriaan Buyserd.

.””