EU-ombudsman eist onderzoek naar FC Barcelona en Real Madrid – wat is er aan de hand?

16 december 2013

De EU-ombudsman roept de Europese Commissie op om een onderzoek naar mogelijke onwettige staatssteun aan zeven Spaanse voetbalclubs, waaronder Barcelona en Real Madrid, niet langer uit te stellen. De Europese Commissie heeft hierover vier jaar geleden klachten ontvangen, maar heeft sindsdien geen actie ondernomen.

In 2009 zond een anonieme investeerder in Britse en Duitse voetbalclubs klachten naar de Europese Commissie. Deze investeerder beschuldigde de Spaanse voetbalclubs Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao en CA Osasuna van oneerlijke concurrentie. Ook Valencia, Elche en Hércules lagen onder vuur. De beschuldiging luidde dat deze clubs onrechtmatige staatssteun ontvingen van de Spaanse overheid in de vorm van belastingvoordelen. Het totale bedrag van deze voordelen zou in de miljarden euro’s lopen.

Sinds die tijd heeft de Europese Commissie echter geweigerd de kwestie te onderzoeken. Naar verluidt hangt dit uitstel mogelijk samen met een lopend onderzoek van de Europese Commissie naar oneigenlijke staatssteun in het Nederlandse voetbal. Mogelijk wacht de Commissie op de uitkomst van dit onderzoek om precedentwerking te voorkomen alvorens de Spaanse zaak aan te pakken.

De anonieme klager wendde zich uiteindelijk tot de EU-ombudsman, Emily O’Reilly. Zij kritiseerde de Europese Commissie voor haar uitstelgedrag en bestempelde dit als ‘slecht bestuur’. Bovendien wees ze op de schijn van belangenverstrengeling, aangezien de verantwoordelijke Eurocommissaris, Joaquín Almunia, gefotografeerd is in het voetbaltenue van een van de onderzochte Spaanse clubs. Bovendien was hij minister in de Spaanse regering die destijds de belastingvoordelen voor voetbalclubs goedgekeurd zou hebben. Een samenvatting van het rapport is hier te vinden.

De Europese Commissie heeft sindsdien laten weten dat ze onverwijld een onderzoek zal starten.

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op met Martijn Jongmans.

Wil je op de hoogte blijven?

Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.