EU gaat vergelijkingssites aanpakken

23 april 2015

Eerder op dit blog meldden wij dat de belangstelling van de EU groeit naar (verticale) afspraken tussen leveranciers, distributeurs en (online) retailers. Partijen mogen op het gebied van internetverkoop niet alles afspreken. Het Europese mededingingsrecht verbiedt sommige contractuele beperkingen. Daarnaast legt nu ook het Europese consumentenrecht vergelijkingssites en apps onder de loep.

74% van de Europese consumenten gebruikt vergelijkingssites of apps om producten en diensten te vergelijken. 40% zelfs maandelijks. Zulke vergelijkingssites en apps zijn voor de (online) handel van groot belang. Meer dan een derde van de gemaakte vergelijkingen resulteert in koop, zo blijkt.

Bijna alle vergelijkingssites en apps meten de verkoopprijs. Dat is voor het merendeel van de consumenten immers het belangrijkste criterium. Sommige beoordelen daarnaast ook kwaliteit, beoordelingen, of andere relevante aspecten.

De Europese Commissie maakt sinds 2012 werk van dit soort vergelijkingssites en apps. Het is de bedoeling dat die steeds vollediger, transparanter en betrouwbaarder worden. Daar hebben consumenten baat bij. In ieder geval wil de Europese Commissie voorkomen dat consumenten misleid worden. Misleiding kan bijvoorbeeld ontstaan, zo tonen studies aan, door het plaatsen van links op een bepaald deel van de website, het ordenen van informatie, het voortrekken van eigen of gelieerde producten of diensten, enzovoorts.

Uit een recent gepubliceerd rapport, waarin meer dan 1000 vergelijkingssites en apps zijn bestudeerd, bleek een aantal problemen die de EU wil gaan aanpakken:

  • Slechts 37% van de vergelijkingssites en apps neemt ook buitenlands aanbod mee (met uitzondering van de hotelbranche, waar dit wel volkomen gebruikelijk is).
  • Twee derde van de ondervraagde consumenten zei na gebruik problemen te hebben ervaren, zoals incorrecte prijzen of producten die niet geleverd konden worden.
  • Minder dan de helft van de vergelijkingssites en apps waren bereid informatie te verstrekken over hun bedrijfsmodel, leverancierrelaties, waar ze hun informatie vandaan haalden, etc.
  • Slechts ongeveer een derde van de vergelijkingssites en apps hadden een klachtenregeling. Een geschillenregeling was nog zeldzamer.
  • Op nationaal niveau blijken er weinig gedragscodes, accreditatiesystemen, richtsnoeren, etc. te zijn om de betrouwbaarheid te verbeteren.

Mede op basis van deze onderzoeksresultaten kondigt de Europese Commissie aan dat zij meer de nadruk gaat leggen op handhaving van Europese regelgeving met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG) of consumentenrechten (Richtlijn 2011/83/EG).

De Europese Commissie lijkt daarbij de nadruk te gaan leggen, althans voorlopig, om een aantal algemene beginselen waaraan vergelijkingssites en apps zich moeten houden: (1) transparantie, (2) duidelijk zijn over toepassingsbereik en informatiebronnen, (3) onpartijdigheid, (4) duidelijk zijn over beoordelingscriteria, (5) precieze en actuele informatie tonen, (6) contactgegevens tonen, en (7) een klachten- en geschillenregeling invoeren.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over consumentenrecht of oneerlijke handelspraktijken ?

Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)