De Europese Unie gaat de e-commerce sector grondig onderzoeken – Wat dit betekent voor online winkelen

29 maart 2015

Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, heeft in Berlijn tijdens een conferentie aangekondigd dat er binnenkort een voorstel zal worden gepresenteerd om de e-commerce sector te onderzoeken op mogelijke mededingingsbezwaren.

De Europese Commissie heeft indicaties ontvangen dat de grensoverschrijdende online handel, de zogenaamde ‘digitale markt’, binnen de EU achterblijft in groei vergeleken met de online handel binnen afzonderlijke EU-landen. Momenteel winkelt 50% van de Europese consumenten online, maar slechts 15% doet dit grensoverschrijdend. Dit wijst erop dat de Europese e-commerce markt niet optimaal functioneert.

Mogelijke verklaringen kunnen zijn: taalbarrières, consumentenvoorkeuren of uiteenlopende nationale wetten. Toch vermoedt de Commissie dat er ook mogelijke mededingingsbezwaren kunnen zijn: bedrijven die nationale markten afschermen door barrières op te werpen. Dit kan de grensoverschrijdende online handel binnen de EU belemmeren. Dit vormt de reden om een sectoronderzoek voor te stellen naar de Europese e-commerce markt:

Het sectoronderzoek zal zich richten op privé – en met name contractuele – belemmeringen voor grensoverschrijdende e-commerce in digitale content en goederen. Gedurende het onderzoek is het de bedoeling van de Commissie om informatie te verzamelen van een groot aantal belanghebbenden in alle lidstaten.

De door het sectoronderzoek verworven kennis zal niet alleen bijdragen aan de handhaving van het mededingingsrecht in de e-commerce sector, maar ook aan verschillende wetgevende initiatieven die de Commissie van plan is te lanceren om de Digitale Interne Markt te stimuleren.

Als de Commissie, na analyse van de resultaten, specifieke mededingingsproblemen identificeert, kan zij zaakonderzoeken openen om naleving van de EU-regels voor restrictieve bedrijfspraktijken en misbruik van een dominante marktpositie (Artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie – VWEU) te garanderen.

De aankondiging komt op een moment dat er vanuit Europese instellingen meer aandacht is voor de digitale markt. Zo zal de Commissie in mei 2015 de nieuwe Digitale Interne Markt Strategie onthullen, waarbij vermoedelijk ook wetsvoorstellen aan de orde zullen komen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Wilt u meer weten over sectoronderzoeken en wat dit voor u betekent?

Neem dan contact op met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)