Erkende wederverkoper? Pas op voor wanprestatie!

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 juni 2013

Op 23 mei 2013 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dat autodealer Van den Brink aansprakelijk is voor het bewust profiteren van een wanprestatie die was verricht door haar leveranciers. Deze leveranciers waren erkende Renault dealers, behorend tot een selectief distributienetwerk waar Van den Brink geen deel van uitmaakte. Van den Brink maakte daarnaast merkinbreuk door het voeren van een op het geregistreerd beeldmerk van Renault gelijkend bedrijfslogo.

Feiten
Renault maakt gebruik van een zogenaamd selectief distributiesysteem, waarbij per land één distributeur wordt aangesteld, die de bevoegdheid heeft erkende dealers aan te stellen. In Nederland is dit Renault Nederland B.V.

Autobedrijf Van den Brink profileert zich op haar website als “Renault specialist” en wijst de consument op de mogelijkheid bij haar een Renault aan te schaffen met dezelfde garantie/service als bij een Renault-dealer. Ook maakt Van den Brink gebruik van een op het beeldmerk van Renault lijkend bedrijfslogo. Renault is naar de rechter gestapt en heeft – kort gezegd – staking van de verkoop van nieuwe Renault voertuigen, alsmede staking van het onrechtmatig gebruik van haar beeldmerk gevorderd.

Profiteren van wanprestatie
Door Renaults te verkopen aan Van den Brink plegen de erkende dealers wanprestatie, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Zij handelen hiermee namelijk in strijd met de contractuele verplichtingen uit hoofde van hun dealercontract met Renault. De voorzieningenrechter oordeelt dat Van den Brink bewust van deze wanprestatie heeft geprofiteerd en dat Van den Brink daarom oneerlijk concurreert ten opzichte van de erkende dealers. De laatste hebben, in tegenstelling tot Van den Brink, inspanningen moeten verrichten om te worden toegelaten tot het selectieve distributienetwerk van Renault.

Het verweer van Van den Brink dat zij enkel tweedehands voertuigen verkoopt, ging volgens de voorzieningenrechter niet op. Omdat Van den Brink voertuigen verkoopt met een verwaarloosbaar aantal kilometers op de teller, dienen deze als nieuw te worden aangemerkt. Dat de erkende dealers de voertuigen tegen een lagere dan de reguliere verkoopprijs aan Van de Brink hebben verkocht, overtuigde de voorzieningenrechter evenmin. Het kan voor dealers voordelig zijn voertuigen goedkoper van de hand te doen met als doel hun bonus aan het einde van het jaar veilig te stellen, omdat het bonussysteem, aldus de voorzieningenrechter, werkt op basis van het aantal verkochte voertuigen.

Merkinbreuk
Het gebruik van het bedrijfslogo van Van den Brink – een A en een V die zo op elkaar zijn geplaatst dat ze tezamen een ruit vormen – maakt volgens de voorzieningenrechter inbreuk op het beeldmerk van Renault. De door Van den Brink gebruikte ruit stemt overeen met die in het merk van Renault. Het hierdoor ontstane verwarringsgevaar wordt vergroot door de toevoeging “Renault Specialist”. De voorzieningenrechter oordeelt dat Van den Brink de inbreuk op het merkrecht van Renault moet staken en gestaakt moet houden en haar logo dient aan te passen. De term “Renault Specialist” is inmiddels vervangen door “Uw Specialist”, waartegen Renault geen bezwaar maakt.

Zoals besproken in de IE & IT-recht Nieuwsbrief van februari 2013, is het niet de eerste keer dat een autobedrijf dat een automerknaam gebruikt om aan te duiden dat zij zich in dit merk specialiseert op de vingers wordt getikt. Begin 2013 oordeelde het Hof Den Haag dat de term “Porschespecialist” oneerlijk merkgebruik oplevert. Deze term werd gevoerd door een autodealer die geen deel uitmaakte van het exclusieve distributienetwerk van Porsche. Voldoende voor het oordeel van het Hof was dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen de autodealer en Porsche bestaat. Het Hof merkte overigens op dat het autodealers in beginsel wel is toegestaan om via andere reclame-uitingen te vermelden dat zij gespecialiseerd zijn in Porsche. Hierbij moet gedacht worden aan termen als ‘reparatie en onderhoud van Porsche’, ‘specialist in Porsche’ en ‘gespecialiseerd in Porsche’.  

D. Verdoold
paralegal