Einde van het Agentschap (Deel 2): Wat Kunt u als Hoofdprincipeal Rechtmatig Opeisen?

20 oktober 2015

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst gaat zelden zonder problemen. Met name wanneer de bij wet vastgestelde regels die gelden bij het beëindigen van de overeenkomst niet worden gevolgd, kan het tot een gerechtelijke procedure komen. De rechtspositie van de handelsagent bij het beëindigen van deze overeenkomst is strikt in de wet geregeld. Maar welke rechten heeft u als opdrachtgever?

Het lijkt erop dat veel partijen die een agentuurovereenkomst hebben onvoldoende worden geïnformeerd over de financiële aspecten van het beëindigen van de overeenkomst, en daardoor veel laten liggen. In een eerdere blogpost hebben we een overzicht gegeven van de vergoedingen waar de handelsagent aanspraak op kan maken bij het einde van de overeenkomst, afhankelijk van de omstandigheden. In de praktijk zien we echter ook regelmatig dat de opdrachtgever vergeet zijn wettelijke rechten in te roepen. Daar gaan we in deze blogpost dieper op in. Elders op onze blog kunt u meer lezen over het opzeggen en beëindigen van de overeenkomst (derde blogpost).

Het wettelijke kader voor het beëindigen van een agentuurovereenkomst is erop gericht de belangen van de handelsagent te beschermen. Die bescherming is het uitgangspunt van de Europese Agentuurrichtlijn – en dat is ook de basis van de Nederlandse wetgeving. Maar dit betekent niet dat de opdrachtgever altijd een vergoeding verschuldigd is aan de agent. In bepaalde gevallen kan het juist zo zijn dat de agent de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is.

Hoe kan je als opdrachtgever, of je nu een producent, leverancier of distributeur bent, voorkomen dat je bij een afscheid een schadevergoeding of klantvergoeding moet betalen aan je handelsagent? Afhankelijk van de resp. omstandigheden van het geval, zijn er verschillende mogelijkheden.

Bijvoorbeeld, de handelsagent heeft in principe recht op provisie voor doorgegeven orders. Maar de opdrachtgever kan dit voorkomen door ‘binnen een redelijke termijn’ te laten weten dat de order niet wordt geaccepteerd of dat deze onder voorbehoud wordt geaccepteerd.

Een andere mogelijkheid is het altijd regelmatig beëindigen van de agentuurovereenkomst door het laten verstrijken van de looptijd en het schriftelijk bevestigen daarvan, of door de overeenkomst op te zeggen, in overeenstemming met de afgesproken opzegtermijn.

De opdrachtgever kan ook de hoeveelheid klantenvoordeel onderzoeken die overblijft na het beëindigen van de overeenkomst.

Daarnaast is het belangrijk om non-exclusiviteit vast te leggen, te zorgen dat een handelsagent actief blijft en provisie eerlijk te verdelen tussen opeenvolgende partijen.

Tot slot, het controleren of schadeclaims al dan niet verjaard of vervallen zijn kan ook helpen om onnodige claims te voorkomen.

In sommige situaties kan de opdrachtgever zelf schade claimen bij de handelsagent, bijvoorbeeld als de handelsagent de overeenkomst op een verwijtbare manier voortijdig beëindigt of zonder de opzegtermijn in acht te nemen.

Wil je op de hoogte blijven van dit soort onderwerpen? Je kunt hier onze eBooks en nieuwsbrieven downloaden.

Heb je hulp nodig van een advocaat die gespecialiseerd is in agentuurovereenkomsten? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met Gino van Roeyen of Adriaan Buyserd via mail of LinkedIn.